A+ A A-
Tom:
strona:

Rybitwy

Zobacz również

                                          

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Rybitwy w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono
jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego,
historycznego centrum Rybitw w rejonie dzisiejszej ulicy Golikówka
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Rybitwy w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Rybitw w rejonie dzisiejszej ulicy Golikówka
Centrum Rybitw na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Rybitwy w 1849 roku oraz pochodzący
z 1847 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Rybitwy oraz lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 537; sygn. 29/280/1419, k. 1)
Centrum Rybitw na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Rybitwy w 1849 roku oraz pochodzący z 1847 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Rybitwy oraz lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 537; sygn. 29/280/1419, k. 1)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności