Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Ruszcza

Zobacz również

                                                                   

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Ruszcza w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono
jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem
najstarszego, historycznego centrum Ruszczy w rejonie dzisiejszych ulic Rusieckiej i Jeziorko
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Ruszcza w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Ruszczy w rejonie dzisiejszych ulic Rusieckiej i Jeziorko
Centrum Ruszczy na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Ruszcza w 1847 roku oraz pochodzący
z 1848 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Ruszcza i lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 536 II; sygn. WM 563a, nlb.)
Centrum Ruszczy na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Ruszcza w 1847 roku oraz pochodzący z 1848 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Ruszcza i lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 536 II; sygn. WM 563a, nlb.)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska