Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Rajmund Jasiński

p.o. kierownik Ekspozytury Miejskiego Urzędu Obwodowego V 1949
kierownik Ekspozytury Miejskiego Urzędu Obwodowego V 1949

                                  

Z akt magistrackich sporządzone w 1949 r. przez naczelnika Miejskiego Urzędu Obwodowego V
Adama Komarzewskiego wystąpienie w sprawie powierzenia obowiązków p.o. kierownika Ekspozytury
Rajmundowi Jasińskiemu z wnioskiem o akceptację
(Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Krakowa)
Z akt magistrackich sporządzone w 1949 r. przez naczelnika Miejskiego Urzędu Obwodowego V Adama Komarzewskiego wystąpienie w sprawie powierzenia obowiązków p.o. kierownika Ekspozytury Rajmundowi Jasińskiemu z wnioskiem o akceptację (Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Krakowa)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska