A+ A A-
Tom:
strona:

Przylasek Rusiecki

Zobacz również

                                                                

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Przylasek Rusiecki w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta
oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem
najstarszego, historycznego centrum Przylasku Rusieckiego w rejonie dzisiejszych ulic Ubeliny, Ciekowiec i Siejówka
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Przylasek Rusiecki w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Przylasku Rusieckiego w rejonie dzisiejszych ulic Ubeliny, Ciekowiec i Siejówka
Centrum Przylasku Rusieckiego na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Przylasek Rusiecki w 1850 roku oraz pochodzący
z 1847 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Przylasek Rusiecki i lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 493 III; sygn. WM 563a, nlb.)
Centrum Przylasku Rusieckiego na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Przylasek Rusiecki w 1850 roku oraz pochodzący z 1847 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Przylasek Rusiecki i lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 493 III; sygn. WM 563a, nlb.)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności