Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Prądnik Czerwony

Zobacz również

                                      

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Prądnik Czerwony w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta
oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem
najstarszego, historycznego centrum Prądnika Czerwonego w rejonie dzisiejszej ulicy Dobrego Pasterza
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Prądnik Czerwony w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Prądnika Czerwonego w rejonie dzisiejszej ulicy Dobrego Pasterza
Centrum Prądnika Czerwonego na szkicu indykacyjnym sporządzonym w 1871 roku dla gminy katastralnej Prądnik Czerwony oraz
pochodzący z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Prądnik Czerwony i lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KPK 196; sygn. WM 563a, nlb.)
Centrum Prądnika Czerwonego na szkicu indykacyjnym sporządzonym w 1871 roku dla gminy katastralnej Prądnik Czerwony oraz pochodzący z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Prądnik Czerwony i lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KPK 196; sygn. WM 563a, nlb.)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska