A+ A A-
Tom:
strona:

Piotr Tarnow

Rajca 1439
Burmistrz 1439

Petrus (Petrir) Tarnaw (Tarner, Tharnow)

Mieszczanin krakowski, piekarz, przybyły do Krakowa z Tamowa. Odnotowany w latach 1428—1440. Został przyjęty do krakowskiego prawa miejskiego w roku 1425. We władzach miasta zapisał się przede wszystkim jako ławnik sądowy. Do ławy miejskiej po raz pierwszy został powołany w roku 1429 i zasiadał w niej przez kolejne lata do 1433 roku, a następnie w latach 1435, 1438 i 1439. Do rady miejskiej uzyskał nominację w roku 1439. Odnotowano go jako burmistrza, gdy wraz z rajcą Klausem Kezingerem (nr 168) przyjmował od niejakiej Swiętochny Bartkowej oświadczenie w sprawie ustanowienia prawnego opiekuna dla małoletniego syna Jakuba w osobie jej brata Przedbora. W tymże roku urzędowania wraz z innymi rajcami doprowadził do ugody w sprawie spadkowej między stronami reprezentowanymi przez Tomasza Zarwechtera (nr 231) i Michała złotnika. W roku 1439 rada miejska sprzedała„na widerkauf ”, czyli z prawem odkupu, Piotrowi oraz rajcy Janowi Teshnerowi (nr 216) wsie Grzegórzki oraz Dąbie za 1000 florenów węgierskich. Piotr zmarł przed 19 maja 1441 roku, pozostawiając żonę Małgorzatę.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1412–1449 strony 403–404 z wpisem z 1439 roku, stwierdzającym, że rajcy
Piotr Tarnow, wówczas burmistrz, i Klaus Kezinger (nr 168) zostali wysłani przez radę do niejakiej Świętochny Bartkowej,
która ustanowiła swojego brata Przedbora prawnym opiekunem swojego małoletniego syna Jakuba – oraz powiększenie zapisu
imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 428, s. 403–404)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1412–1449 strony 403–404 z wpisem z 1439 roku, stwierdzającym, że rajcy Piotr Tarnow, wówczas burmistrz, i Klaus Kezinger (nr 168) zostali wysłani przez radę do niejakiej Świętochny Bartkowej, która ustanowiła swojego brata Przedbora prawnym opiekunem swojego małoletniego syna Jakuba – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 428, s. 403–404)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności