A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Teschner starszy

Rajca 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1446, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1465
Burmistrz 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1446, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1465

Johannes (Hannus) Thesner (Thesnar)

Kupiec i przedsiębiorca, przedstawiciel rodziny o cieszyńskim rodowodzie. Syn rajcy Mikołaja z Cieszyna (nr 183). Wzorem ojca Jan zaangażował się w sprawy miejskie, obejmując w 1435 roku urząd ławnika miejskiego, który pełnił do roku 1437. W roku 1439 uzysykał nominację do rady miejskiej, w której zasiadał przez prawie 30 lat. Wielokrotnie uzyskiwał powołanie do rady urzędującej, pełniąc wtedy w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. Jako rajca miał swój udział w pamiętnej sprawie z 1461 roku o zabicie przez mieszczan Andrzeja Tęczyńskiego, który miał pobić niejakiego płatnerza Klemensa. Był jednym ze współoskarżonych, obwinionych o brak nadzoru w mieście, uniknął jednak kary śmierci. Pozostawał do 1463 roku na zamku w Rabsztynie jako zakładnik - gwarant wypłacenia przez miasto odszkodowania dla rodziny Tęczyńskich, co nastąpiło po ugodzie zawartej między radą miasta a bratem zabitego, Jan inwestował w górnictwo i nieruchomości. W roku 1439 rada miejska sprzedała„na widerkauf ”, czyli z prawem odkupu, Janowi i rajcy Piotrowi Tarnowowi (nr 217) „wieś Grzegorza”, czyli Grzegórzki, oraz Dąbie za 1000 florenów węgierskich. Z kolei w roku 1443 w spółce z Abrahamem Czarnym z Koszyc i rajcą Piotrem Grazerem (nr 196) dzierżawił kopalnie olkuskie, z których miał odebrać — tytułem zwrotu długu, jaki miał u niego Władysław Warneńczyk - 2200 florenów węgierskich. Ożenił się z Małgorzatą. Zmarł przed 30 września 1467 roku, pozostawiając synów: Mikołaja i Jana młodszego (nr 257), przyszłego rajcę.

Dokument wydany w 1450 roku w Krakowie, w którym Stefan, wójt prowincjonalny, jak też ławnicy Sądu Wyższego Prawa
Magdburskiego na Zamku Krakowskim zaświadczyli, że Jan Teschner, obywatel i rajca krakowski, zdrowy na umyśle
i świadomy stawił się osobiście i razem ze swoją żoną Małgorzatą sprzedał folwark w Łobzowie razem ze wszystkimi łąkami,
dwoma stawami rybnymi, strumieniami i odpływami wody, zwłaszcza ujęciem z rzeki Rudawy do tych stawów, wykonawcom
testamentu zmarłego Mikołaja z Brzeźnicy, plebana w Stróskach – oraz powiększenie zapisu imienia, obywatelstwa
krakowskiego i urzędu rajcy (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. dypl. perg. 128)
Dokument wydany w 1450 roku w Krakowie, w którym Stefan, wójt prowincjonalny, jak też ławnicy Sądu Wyższego Prawa Magdburskiego na Zamku Krakowskim zaświadczyli, że Jan Teschner, obywatel i rajca krakowski, zdrowy na umyśle i świadomy stawił się osobiście i razem ze swoją żoną Małgorzatą sprzedał folwark w Łobzowie razem ze wszystkimi łąkami, dwoma stawami rybnymi, strumieniami i odpływami wody, zwłaszcza ujęciem z rzeki Rudawy do tych stawów, wykonawcom testamentu zmarłego Mikołaja z Brzeźnicy, plebana w Stróskach – oraz powiększenie zapisu imienia, obywatelstwa krakowskiego i urzędu rajcy (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. dypl. perg. 128)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności