Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Piotr Szyolo

rajca 1457
burmistrz 1457

Petrus Szyolo

Rajca kazimierski, którego urzędowanie w radzie miejskiej zostało potwierdzone w 1457 roku, kiedy to wraz z innymi rajcami zatwierdzał statut cechu tkaczy kazimierskich. Stał wówczas (12 lipca) na czele rady, pełniąc funkcję burmistrza miasta. W radzie tej kadencji zasiadali także Stanisław Swieboda starszy (nr 124), Piotr Czarny starszy (nr 99), Krystian Schrolla (nr 128), Maciej Foyth (nr 131), Stanisław Wycisło (nr 135) i Mikołaj Zagórski (nr 129). Projekt statutu został uchwalony przez zebranie starszych i majstrów cechowych, a następnie przedstawiony radzie przez ich delegację, w której znajdowali się tkacze i sukiennicy Mikołaj Gdakała, Jerzy Cotnar, Maciej Prisce zięć, Jan Lunka, Paszek, Mikołaj kuśnierz, Wojciech Jarchowicz. W roku 1533 statut z roku 1457 potwierdzili burmistrz i rajcy kazimierscy, wydając przy tym stosowny akt, w którym przytoczono akt pierwotny, teraz już zaginiony – dzięki temu jego treść (zmieniona aktualizacją i uzupełnieniami w 1533 roku) wraz z postaciami ówczesnych rajców przetrwała do dzisiaj. Z kolei akt rajców kazimierskich z roku 1533 został powtórzony i zatwierdzony w roku 1684 przez Jana III Sobieskiego wraz z szeregiem innych aktów dotyczących kazimierskich tkaczy i barchanników.

Dokument wydany w 1533 roku w Kazimierzu, w którym burmistrz i rajcy kazimierscy potwierdzili statut cechu kazimierskich
tkaczy i barchanników, wydany w roku 1457 przez burmistrza, którym był wówczas Piotr Szyolo, oraz rajców miasta
Kazimierza – oraz zbliżenie zapisu imienia i funkcji (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 513)
Dokument wydany w 1533 roku w Kazimierzu, w którym burmistrz i rajcy kazimierscy potwierdzili statut cechu kazimierskich tkaczy i barchanników, wydany w roku 1457 przez burmistrza, którym był wówczas Piotr Szyolo, oraz rajców miasta Kazimierza – oraz zbliżenie zapisu imienia i funkcji (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 513)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska