A+ A A-
Tom:
strona:

Piotr Skrzynecki

tytuł honorowego obywatela nadany 22 kwietnia 1994 roku

…jako wyraz uznania i wdzięczności za wieloletnie hodowanie w Piwnicy pod Baranami szlachetnego szczepu sztuki, humoru i opinii… (z zapisu w dyplomie – MK, nr inw. R-1768)

Piotr Skrzynecki

 

reżyser i scenarzysta, twórca i kierownik artystyczny Piwnicy pod Baranami

 

Piotr Skrzynecki podczas wieńczącego święto Piwnicy pod Baranami koncertu w Teatrze im. Juliusza Słowackiego 7 maja 1994 r. oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Piotr Cezary Skrzynecki, reżyser i scenarzysta, twórca i kierownik artystyczny kabaretu Piwnica pod Baranami. Urodzony 12 września 1930 r. w Warszawie. Ukończył Państwową Szkołę Instruktorów Teatrów Ochotniczych przy łódzkiej Szkole Filmowej, w 1951 r. przeniósł się do Krakowa, gdzie organizował robotnicze teatrzyki amatorskie. Jednocześnie podjął (nieukończone) studia z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1956 r. utworzył klub artystyczny w ramach Krakowskiego Domu Kultury w Pałacu Pod Baranami przy Rynku Głównym w Krakowie – przemieniony w kabaret Piwnica pod Baranami. Nawiązał w nim do krakowskiej tradycji artystycznej cyganerii z przełomu XIX i XX w. Prowadząc tę scenę, do swej śmierci był jej stałym spiritus movens (kabaret działa nadal, w 2021 r. otwarto 65. sezon). Był inspiratorem szeregu happeningowych zdarzeń artystycznych w Krakowie, w kilku tytułach prasowych prowadził rubryki poświęcone sztuce. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 27 kwietnia 1997 r. w Krakowie; pochowany tamże w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXI/729/94 podjętą 22 kwietnia 1994 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Tadeusz Kołaczyk. Wręczenie dyplomu nastąpiło 7 maja 1994 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego podczas koncertu z okazji święta Piwnicy pod Baranami. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Duplikat dyplomu honorowego obywatelstwa, a także wręczenie oryginału podczas wspomnianego koncertu przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK oraz prezentacja dyplomu przez Piotra Skrzyneckiego.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności