A+ A A-
Tom:
strona:

Piotr Moritz

Rajca 1312 - 1317
Rajca 1320
Burmistrz 1312 - 1317
Burmistrz 1320

Petrus Moricz (Moritzij, Mauricii)

Wieloletni rajca krakowski i wójt sądowy, przedstawiciel znaczącej rodziny Moritzów, której protoplastą był Maurycy, osiadły w Krakowie już w czasie lokacji 1257 roku. Rodzina zajmowała wpływowe urzędy miejskie. Przed 1312 rokiem Piotr Moritz był powoływany do rady miejskiej w latach około 1272—1290 co najmniej dwukrotnie, a także w latach 1302, 1305 i 1307. W czasie buntu w latach 1311—1312 nie poparł wójta Alberta (nr 8), nie zasiadał we władzach miejskich. Władysław Łokietek mianował go do nowej rady, powołanej z jego rozkazu 14 czerwca 1312 roku, po stłumieniu buntu. Zasiadał w radzie do roku 1317, wzmiankowany został jako rajca także w roku 1320. Co więcej, w latach 1313 i 1317 sprawował urząd wójta sądowego. Świadczy to o wielkim zaufaniu, jakim darzył go Władysław Łokietek. Znamienne, że o ile o działalności publicznej Piotra i jego rodziny pozostało wiele wiadomości, o tyle źródła prawie milczą o ich sprawach majątkowych. Zapewne interesy finansowe prowadzili poza Krakowem, o czym może świadczyć zakupienie przez Piotra około 1279 roku folwarku Rogosan koło wsi Oleśnica i lokowanie tam wsi na prawie niemieckim, w której Piotr i jego spadkobiercy mieli dziedziczne sołectwo. Ostatni raz Piotr pojawił się w krakowskich księgach miejskich w roku 1320, gdy sprzedał parcelę przy ul. Floriańskiej.

Z „Najstarszej księgi” strona 57 z zapisem z 1320 roku potwierdzającym, że Piotr Moritz odstąpił Wilusowi kuśnierzowi
połowę dworzyszcza położonego przy ul. Braci Mniejszych (obecnie Bracka) – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 57)
Z „Najstarszej księgi” strona 57 z zapisem z 1320 roku potwierdzającym, że Piotr Moritz odstąpił Wilusowi kuśnierzowi połowę dworzyszcza położonego przy ul. Braci Mniejszych (obecnie Bracka) – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 57)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności