Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Piotr krawiec

rajca 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532
burmistrz 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1529, 1530, 1531, 1532

Petrus sartor

Krawiec kazimierski, długoletni ławnik i rajca, zasiadający we władzach miejskich na krzesłach przynależnych kazimierzanom. W ławie miejskiej Piotr krawiec był odnotowywany w latach 1486 i 1496, jednak to prawdopodobnie inna postać. Ławnik pod tym imieniem występuje księgach miejskich także w latach 1502–1505, 1509–1510, 1512–1513, 1517, 1519 i 1521 – przyjąć należy, że jest on tożsamy z rajcą Piotrem. W radzie miejskiej Piotr krawiec zasiadł w roku 1523, potwierdzonym źródłowo rajcą był do roku 1532 – w każdym roku z tego przedziału lat, z wyłączeniem roku 1528, uzyskiwał nominacje do rady urzędującej-burmistrzowskiej.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1521–1533: fragment wpisu
dokumentującego wybór rady urzędującej na rok 1523, z Piotrem krawcem w składzie – zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 9, s. 22–23)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1521–1533: fragment wpisu dokumentującego wybór rady urzędującej na rok 1523, z Piotrem krawcem w składzie – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 9, s. 22–23)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska