Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

o. Adam Franciszek Studziński

tytuł honorowego obywatela nadany 12 maja 1999 roku

…za odwagę w głoszeniu prawdy, za opiekę nad narodowym dziedzictwem, za troskę o dusze i serca Krakowian… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XIX/137/99)

o. Adam Franciszek Studziński

 

dominikanin, prezbiter, pułkownik Wojska Polskiego, duszpasterz kombatantów

 

Z uroczystości wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 5 czerwca 1999 r.  w Pałacu Wielopolskich. Ks. Adam Franciszek Studziński w gabinecie prezydenta miasta oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Adam Franciszek Studziński, duchowny rzymskokatolicki, dominikanin, prezbiter, kapelan Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej, generał WP. Urodzony 2 czerwca 1911 r. w Strzemieniu w powiecie żółkiewskim, obecnie na Ukrainie. W 1928 r. w Krakowie wstąpił do zakonu dominikanów, po studiach teologicznych we Lwowie i Warszawie otrzymał w 1937 r. święcenia kapłańskie. Był katechetą, od września 1939 r. duszpasterzem polskich żołnierzy internowanych na Węgrzech, następnie w polskim wojsku w Palestynie i Iraku. Jako kapelan pułkowy w kampanii włoskiej uczestniczył w bitwie o Monte Cassino. Po wojnie w 1947 r. wrócił do kraju, do 1958 r. był proboszczem w Warszawie, po powrocie do Krakowa ukończył konserwację dzieł sztuki w Akademii Sztuk Pięknych. Duszpasterz środowisk kombatanckich i harcerzy. Awansowany do stopnia pułkownika, następnie generała broni. Odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych. Zmarł 2 kwietnia 2008 r. w Krakowie; pochowany tamże w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XIX/137/99 podjętą 12 maja 1999 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Andrzej Gołaś, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wręczenie dyplomu nastąpiło 5 czerwca 1999 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Wyróżniony w sali Obrad RMK oraz w jej foyer akt podpisania duplikatu dyplomu honorowego obywatelstwa miasta.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska