A+ A A-

Nota wydawnicza

Tom:
strona:

Nota wydawnicza

Poczet zwierzchników dzielnic Miasta Krakowa (1396–2018) Kraków 2018

 

Opracowanie: Bogdan Kasprzyk

 

ISBN 978-83-931297-4-4

 

© Urząd Miasta Krakowa, Kancelaria Prezydenta

pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

tel.: 012 616 13 85, e-mail: kp.umk@um.krakow.pl

Kraków 2018

 

Powstanie niniejszego tomu wydawca zawdzięcza współpracy i udzielonej w jej ramach daleko idącej pomocy ze strony Archiwum Narodowego w Krakowie, za co składa podziękowanie.

 

Konsultacja naukowa:

 • prof. dr hab. Stanisław Grodziski

 • prof. dr hab. Jerzy Malec

 • dr hab. Marcin Starzyński

 • dr Kamila Follprecht

 

Współpraca w kwerendach archiwalnych

 • Adam Sasinowski

 

Współpraca w wizualizacji kartograficznej

 • Krzysztof Kodura

 • Bartosz Marjankowski

 

Autorzy zdjęć i reprodukcji:

 • Wiesław Majka fotografie na stronach: 50–54, 56–57, 60 – dolne, 152–153, 217–218

 • Małgorzata Multarzyńska-Janikowska fotografie z zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie

 • Roman Tekieli fotografie na stronach: 58–59, 60 – górne, 61, 362

 • Andrzej Buczkowski fotografia na s. 801, nr 452

 • Jan Zych fotografia na s. 13 oraz pracownie reprograficzne przywołanych w podpisach placówek

 

Redakcja:

 • Marta Stęplewska

 

Współpraca redakcyjna:

 • Agnieszka Staniszewska

 

Korekta:

 • Marta Stęplewska

 

Opracowanie graficzne, projekt okładki, DTP:

 • Rafał Sosin

 

Współpraca organizacyjna przy opracowywaniu tomu:

 • Monika Bugała

 • Mariusz Kisiel

 

Współpraca organizacyjna wydawnicza:

 • Urszula Florczyk

 

Współpraca informatyczna:

 • Jacek Kasprzyk

 • Tomasz Ostrowski

 

Umowy licencyjne:

 • Julita Michalska

 

Druk i oprawa:

 • Drukarnia Skleniarz Kraków

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności