A+ A A-

Nota wydawnicza

Tom:
strona:

Nota wydawnicza

Poczet sołtysów i wójtów wsi, gmin i gromad przyłączonych do Krakowa po 1915 roku Kraków 2015

 

Opracowanie: Bogdan Kasprzyk

 

ISBN 978-83-931297-3-7

 

© Urząd Miasta Krakowa, Kancelaria Prezydenta

pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

tel.: 012 616 13 85, e-mail: kp.umk@um.krakow.pl

Kraków 2015

 

Powstanie niniejszego tomu wydawca zawdzięcza współpracy i udzielonej w jej ramach daleko idącej pomocy ze strony Archiwum Narodowego w Krakowie, za co składa podziękowanie.

 

Konsultacja naukowa:

 • prof. dr hab. Stanisław Grodziski

 • prof. dr hab. Jerzy Malec

 • dr Kamila Follprecht

 • dr Marcin Starzyński

 

Współpraca przy kwerendach archiwalnych i opracowaniu spisów naczelników 62 wsi

 • Adam Sasinowski

 

Współpraca przy wizualizacji kartograficznej

 • Krzysztof Kodura

 • Bartosz Marjankowski

 

Autorzy zdjęć i reprodukcji:

 • Wiesław Majka obiekty z archiwów parafii św. Floriana w Krakowie, opactwa cystersów w Krakowie i Prowincji Kanoników Regularnych w Krakowie oraz tabliczka s. 140

 • Małgorzata Multarzyńska-Janikowska obiekty z zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie

 • Krzysztof Kasprzyk pomnik s. 442

 • Roman Tekieli obiekty z Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

 • Marcin Wąsik obiekty z Muzeum Etnograficznego w Krakowie

 • Paweł Baranowski portret s. 9 oraz pracownie reprograficzne przywołanych w podpisach placówek

 

Redakcja:

 • Agnieszka Staniszewska

 

Współpraca redakcyjna:

 • Marta Stęplewska

 

Korekta:

 • Magdalena Mnikowska

 • Marta Stęplewska

 

Opracowanie graficzne, projekt okładki, DTP:

 • Rafał Sosin

 

Współpraca organizacyjna przy opracowywaniu tomu:

 • Monika Andrasz-Mrożek

 • Monika Bugała

 • Magdalena Kasprzyk

 • Mariusz Kisiel

 • Małgorzata Oczkowska

 

Współpraca organizacyjna wydawnicza:

 • Agata Mokrzycka

 • Urszula Florczyk

 

Współpraca informatyczna:

 • Jacek Kasprzyk

 • Tomasz Ostrowski

 

Umowy licencyjne:

 • Julita Michalska

 

Druk i oprawa:

 • Drukarnia Skleniarz w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności