A+ A A-

Nota wydawnicza

Tom:
strona:

Nota wydawnicza

Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów miast, jurydyk, wsi i gmin przyłączonych do Krakowa do 1915 roku Kraków 2013

 

Opracowanie: Bogdan Kasprzyk

 

ISBN 978-83-925336-7-2

 

© Urząd Miasta Krakowa, Kancelaria Prezydenta

pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

tel.: 012 616 13 85, e-mail: kp.umk@um.krakow.pl

Kraków 2013

 

Partnerem niniejszej publikacji jest Archiwum Narodowe w Krakowie, które przechowuje akta miasta Krakowa oraz akta miast, jurydyk, wsi i gmin przyłączonych do Krakowa.

 

Konsultacja naukowa:

 • prof. dr hab. Stanisław Grodziski

 • prof. dr hab. Jerzy Malec

 • dr Kamila Follprecht

 • dr Marcin Starzyński

 

Współpraca w kwerendach archiwalnych oraz opracowaniu biogramów burmistrzów miasta Podgórza:

 • Adam Sasinowski

 

Tłumaczenia:

 • dr Marcin Starzyński

 

Autorzy zdjęć i reprodukcji:

 • Wiesław Majka obiekty z archiwów kościelnych i wnętrz kościołów, obiekty z zasobu MHMK oraz zdjęcia na stronach: 16, 17, 18, 23, 661, 725

 • Małgorzata Multarzyńska-Janikowska reprodukcje z zasobu ANK

 • Maria Porucznik strona 568

 • Tadeusz Warczak strona 729 oraz pracownie przywołanych w podpisach placówek

Redakcja:

 • Agnieszka Staniszewska

 • Marta Stęplewska

 

Współpraca redakcyjna:

 • Mariusz Kisiel

 

Korekta:

 • Marta Stęplewska

 • Małgorzata Rogalska

 

Opracowanie graficzne, projekt okładki, DTP:

 • Rafał Sosin

 

Współpraca organizacyjna przy opracowywaniu tomu:

 • Magdalena Kasprzyk

 

Współpraca organizacyjna wydawnicza:

 • Agata Mokrzycka

 

Współpraca informatyczna:

 • Tomasz Ostrowski

 

Umowy licencyjne:

 • Julita Michalska

 

Druk i oprawa:

 • Drukarnia Skleniarz, Kraków

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności