A+ A A-

Nota wydawnicza

Tom:
strona:

Nota wydawnicza

Poczet sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta Krakowa (1228–2010)

Kraków 2010

Redaktor tomu: Bogdan Kasprzyk

 

Autorzy tekstów:

 

Bogdan Kasprzyk

 • wprowadzenie;

 • Między zależnością a samostanowieniem – czasy prezydenckie (od 1791) w rozdziale Z historii ustroju władz Krakowa;

 • spis sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów;

 • noty biogramowe nr 1–392, 395, 397–398, 401–402, 404–405, 408–412, 414–415, 418–420, 24–425, 427–432, 434–437, 439–442, 444, 454, 465, 467, 470, 472–473, 484, 493–494, 499, 501–502, 509, 514–516, 518–519, 521–522, 525–526, 528–530, 533, 540–541, 544, 550, 556, 558–559, 562–564, 573, 578, 592, 595, 602–603, 616, 618, 626, 628, 634–635, 708;

 • nadzwyczajni rządcy miasta na marginesach biogramów;

 • opracowanie ikonografii

 

Bogdan Kasprzyk, Michał Kozioł

 • noty biogramowe nr 647, 650–666, 690–707

 

Bogdan Kasprzyk, Adam Sasinowski

 • noty biogramowe nr 642–646, 648–649, 667–672

 

Mateusz Wyżga

 • noty biogramowe nr 445–446, 449, 453, 461, 463, 474, 477, 485–486, 488, 496–497, 500, 504, 507, 535–536, 538–539, 545, 551, 553, 557–558, 566–569, 585, 597–599, 606, 608, 611, 613, 623, 625, 627, 629, 630, 633, 637, 639–641

 

Michał Szczerba

 • noty biogramowe nr 457, 460, 464, 466, 468, 471, 480, 483, 490, 492, 505, 508, 510, 512–513, 523–524, 547, 549, 554, 571, 575, 577, 581–582, 586, 589, 591, 593, 596, 600, 605, 607, 610, 612, 614–615, 617, 619–620, 622, 624, 632, 636, 638

 

Artur Oboza

 • noty biogramowe nr 462, 469, 475–476, 478–479, 482, 489, 495, 498, 503, 511, 517, 520, 527, 531–532, 534, 537, 542–543, 548, 552, 555, 560–561, 565, 570, 572, 574, 576, 579–580, 583–584, 587–588, 590, 594, 601, 604, 609, 621, 631

 

Agnieszka Staniszewska-Mól

 • noty biogramowe nr 393–394, 396, 399–400, 403, 406–407, 413, 416–417, 421–423, 426, 433, 438, 443, 447–448, 450–452, 455–456, 458–459, 463, 481, 487, 491, 506, 546

 

Kamila Follprecht, Michał Kozioł

 • noty biogramowe nr 680–689

 

Monika Andrasz-Mrożek, Michał Kozioł

 • noty biogramowe nr 673–679

 

Edyta Wygonik-Barzyk

 • kalendarium na marginesach biogramów

 

Konsultacja naukowa:

 • prof. dr hab. Jerzy Malec

 • prof. dr hab. Zdzisław Noga

 • dr Kamila Follprecht

 

Autorzy zdjęć i reprodukcji fotograficznych:

 • Marcin Baster obiekty ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Erika Czikkely obiekty ze zbiorów Węgierskiego Archiwum Krajowego w Budapeszcie

 • Piotr Guzik obiekty ze zbiorów Archiwum i Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Krakowie

 • Zbigniew Kos obiekty ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

 • Janusz Kozina obiekty ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Wiesław Majka obiekt na okładce; obiekty ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa; obiekty ze zbiorów Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie; obiekty z zasobów Urzędu Miasta Krakowa; obiekt z pałacu Biskupiego w Krakowie; obiekt z archiwum klasztoru ss. Benedyktynek w Staniątkach; obiekt z kościoła św. Jakuba w Lewoczy; portrety do not 706–707

 • Małgorzata Multarzyńska-Janikowska obiekty ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie

 • Olga Novâkowâ obiekty ze zbiorów Państwowego Archiwum Okręgowego w Bardejowie

 • Filip Ostrowski obiekt ze zbiorów Archiwum Kapituły Włocławskiej

 • Marek Studnicki obiekty ze zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie

 • Roman Tekieli obiekty ze zbiorów kościelnych i klasztornych (z wyłączeniem pałacu Biskupiego w Krakowie, Archiwum Bazyliki Mariackiej, Archiwum Kapituły Włocławskiej i archiwum klasztoru ss. Benedyktynek w Staniątkach); nagrobki i epitafia kościelne i klasztorne (z wyłączeniem kościoła św. Jakuba w Lewoczy)

 • Andrzej Niedźwiecki, Andrzej Solnica obiekty ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Pracownie fotograficzne instytucji i placówek powołanych w podpisach pod reprodukcjami

 

Opracowanie redakcyjne:

 • Agnieszka Staniszewska-Mól

 • Marta Stęplewska

 

Współpraca redakcyjna:

 • Mariusz Kisiel

 • Edyta Wygonik-Barzyk

 

Tłumaczenia:

 • Anna Brzóska

 

Udział w kwerendach archiwalnych:

 • Adam Sasinowski

 

Korekta:

 • Agnieszka Staniszewska-Mól

 • Agnieszka Stęplewska

 • Marta Stęplewska

 

Opracowanie graficzne, projekt okładki, DTP:

 • Rafał Sosin

 

Współpraca organizacyjna i finansowa:

 • Agata Mokrzycka

 

Współpraca informatyczna:

 • Tomasz Ostrowski

 

Umowy licencyjne:

 • Julita Michalska

 

Druk i oprawa:

 • Drukarnia Skleniarz, Kraków

Na okładce wykorzystano fotografię łańcucha prezydenta miasta Krakowa (Urząd Miasta Krakowa)

 

ISBN 978-83-925336-9-6

 

© Urząd Miasta Krakowa Kancelaria Prezydenta

pl. Wszystkich Świętych 3–4

31–004 Kraków

tel.: 12 616 13 85; e-mail: kp.umk@um.krakow.pl

 

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności