A+ A A-

Słowo wstępne

Tom:
strona:

Słowo wstępne

 

Pytanie o imiona dawnych gospodarzy Krakowa — sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów - pojawia się niemal w chwili, gdy przestępujemy progi magistratu. Szlak wiodący w przeszłość, wyznaczony przez zdobiące ściany portrety kolejnych prezydentów, urywa się jednak zdecydowanie zbyt szybko...Tymczasem już w XIII wieku Kraków przekształcił się w gminę — wspólnotę mieszczan posiadającą własną, oficjalną reprezentację. Społeczność zobowiązaną do bezwzględnego posłuszeństwa królowi, ale też - z jego błogosławieństwem - stanowiącą własne prawa, odpowiedzialną za własne losy.

  Od sołtysa Piotra, którego działalność poświadczają źródła z lat dwudziestych XIII wieku (dowodząc tym samym, że zaczątki zorganizowanej gminy zaczęły się tu formować jeszcze przed lokacją z 1257 roku), na czele społeczności miejskiej Krakowa do dziś stawało siedmiuset ośmiu włodarzy. Ich kompetencje i możliwości były na przestrzeni wieków szalenie zróżnicowane, ale wszyscy stali się częścią historii Krakowa, wszyscy zobowiązani byli dbać o dobro krakowian. Każdy z zamieszczonych w Poczcie sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów wpływał bardziej lub mniej, skuteczniej lub słabiej na oblicze naszego miasta, na jego strukturę, urbanistykę, poziom życia mieszkańców.

  Opracowując niniejszą publikację, przywołując imiona kolejnych rządców, spełniliśmy nasz magistracki obowiązek. Skompletowanie już tylko samego spisu wszystkich włodarzy miasta nie było prostym zadaniem. Rozmiar luk w materiałach źródłowych sprzed wieków źle wróżył - wyglądało na to, że pamięć po wielu z nich zaginęła bezpowrotnie. Korzystając Z zasobów i uprzejmości licznych archiwów i bibliotek — po zapoznaniu się z istniejącymi opracowaniami, uważnym przestudiowaniu starych ksiąg i zapisów - udało się jednak, z aptekarską dokładnością, ustalić pełną listę osób, których działalność pozostawiła czytelne i udokumentowane ślady Można wręcz zaryzykować tezę, że ta publikacja wiele spośród nich wydobywa z niebytu...

  Zachęcam do poznania pełnego spisu krakowskich sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów. Zapraszam do lektury biogramów postaci dobrze nam znanych, jak i tych, o których do naszych czasów zachowały się jedynie strzępy informacji. Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce tę wyjątkową publikację — pierwszy w pełni usystematyzowany i kompletny poczet rządców Krakowa od początków istnienia struktur jego władz miejskich.

 

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

 

 

 

Z dzieła Szymona Karpińskiego Kazania na niektóre święta i niedziele z dorocznych, Głowie Miast
Polskich albo Stołecznemu i Szlachetnie Świetnemu Ich M.M. P.P. Rajców Krakowskich Honorowi,
przy szczęśliwej I.M.P.Jana Gaudentego naTraiedynie Zacherli prezydencji, Kraków 1690
(Biblioteka Jagiellońska, sygn. 36582 II Mag. Si. Dr.)
Z dzieła Szymona Karpińskiego Kazania na niektóre święta i niedziele z dorocznych, Głowie Miast Polskich albo Stołecznemu i Szlachetnie Świetnemu Ich M.M. P.P. Rajców Krakowskich Honorowi, przy szczęśliwej I.M.P.Jana Gaudentego naTraiedynie Zacherli prezydencji, Kraków 1690 (Biblioteka Jagiellońska, sygn. 36582 II Mag. Si. Dr.)

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności