A+ A A-
Tom:
strona:

Mogiła

Zobacz również

                                                               

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Mogiła w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono
jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego,
historycznego centrum Mogiły w rejonie dzisiejszych ulic Bardosa, Powiatowej, Kępskiej i Kopaniec
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Mogiła w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Mogiły w rejonie dzisiejszych ulic Bardosa, Powiatowej, Kępskiej i Kopaniec
Centrum Mogiły na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Mogiła w 1850 roku oraz pochodzący
z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Mogiła i lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 368 III, V; sygn. WM 563a, nlb.)
Centrum Mogiły na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Mogiła w 1850 roku oraz pochodzący z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Mogiła i lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 368 III, V; sygn. WM 563a, nlb.)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności