A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Zaleski

Rajca 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697
Burmistrz 1670, 1675, 1677, 1678, 1685, 1686, 1688, 1692, 1695, 1697

Joanne Zaleyski

Kupiec sukienny, loner (w latach 1660, 1661, 1664), sekretarz królewski. Pieczętował się herbem własnym. Pochodził z Kazimierza. Obywatelstwo krakowskie przyjął w roku 1648. Ławnik miejski w latach 1662−1669. Urząd rajcy objął w 1669 roku po Stanisławie Spinku (nr 493). W magistracie zasiadał przez blisko pół wieku. Jako burmistrz przyczynił się do uchwalenia w 1688 roku ordynacji dla szpitala św. św. Sebastiana i Rocha. Uczestniczył w przygotowaniu łuków triumfalnych wznoszonych na przyjazd nowo wybranego króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego oraz przy wjeździe do miasta Jana III Sobieskiego. W 1685 roku został nagrodzony za staranne przygotowanie obu wjazdów królewskich, rada przekazała mu wówczas 200 złotych polskich. Z usług jego skorzystano też w 1697 roku podczas wjazdu na koronację Augusta II. Wraz z innymi rajcami niósł wtedy baldachim nad królem, a jako burmistrz wygłosił do niego mowę w języku niemieckim. Po zniszczeniach z czasu potopu szwedzkiego sporządził rewizję i regestr szkód zabudowy handlowej, murów i baszt miejskich. W 1686 roku powołał komisję murarzy do odbudowy uszkodzonego kramu bogatego. Cieszył się dużym zaufaniem, był wielokrotnie egzekutorem testamentów. Był prowizorem szpitala Bractwa Panny Marii przy ul. św. Szczepana. Od teścia przejął kamienicę przy pl. Mariackim 3. Z małżonką Anną, córką rajcy Zygmunta Hippolitha (nr 507), miał syna Zygmunta Jana, rajcę (nr 563) – zasiadali zresztą w radzie równocześnie przez blisko dwa lata. Córka Anna została wydana za rajcę Jerzego Romualda Schedla (nr 546). Jan Zaleski sporządził testament 6 września 1693 roku i kazał się pochować w kościele św. Barbary u boku żony. Zmarł 23 listopada 1697 roku. Na jego miejsce w radzie obrano Wojciecha Srebrnickiego (nr 567).

 

Z księgi miejskiej rachunkowej obejmującej rok 1661 karta tytułowa oraz fragment strony 129
z zestawieniem przychodów uzyskanych przez miasto z czterech kwartałów (dzielnic) w 1661 roku,
sporządzonym przez ówczesnego lonera Jana Zaleskiego – oraz powiększenie jego podpisu
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 2062, s. 3, 129)
Z księgi miejskiej rachunkowej obejmującej rok 1661 karta tytułowa oraz fragment strony 129 z zestawieniem przychodów uzyskanych przez miasto z czterech kwartałów (dzielnic) w 1661 roku, sporządzonym przez ówczesnego lonera Jana Zaleskiego – oraz powiększenie jego podpisu (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 2062, s. 3, 129)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności