Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Miejscowości włączone do Krakowa po roku 1915 według przynależności państwowej przed pierwszym rozbiorem Polski (do roku 1772)

  

KRÓLESTWO POLSKIE
OD 1569 ROKU KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO
W RAMACH RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW (I RZECZPOSPOLITA)
KRÓLESTWO POLSKIE OD 1569 ROKU KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO W RAMACH RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW (I RZECZPOSPOLITA)
Na planie zakreślającym dzisiejsze granice Krakowa miejscowości przyłączone do Krakowa po 1915 roku, oznaczone kolorem czerwonym
określającym ich polską przynależność państwową w okresie do pierwszego rozbioru Polski (nie jest jasne, w jaki sposób i kiedy pierwotne
państwo Wiślan znalazło się w granicach Czech, prawdopodobnie zagarnięte zostało w 955 roku lub nieco wcześniej przez księcia
czeskiego Bolesława I Okrutnego – najdalej w 990 roku książę Mieszko I przyłączył Małopolskę do swego polskiego państwa w wyniku
wojny z księciem czeskim Bolesławem II Pobożnym – vide wcześniej prezentowane mapki Lelewela nr 1 i 2 oraz podpisy pod nimi)
Na planie zakreślającym dzisiejsze granice Krakowa miejscowości przyłączone do Krakowa po 1915 roku, oznaczone kolorem czerwonym określającym ich polską przynależność państwową w okresie do pierwszego rozbioru Polski (nie jest jasne, w jaki sposób i kiedy pierwotne państwo Wiślan znalazło się w granicach Czech, prawdopodobnie zagarnięte zostało w 955 roku lub nieco wcześniej przez księcia czeskiego Bolesława I Okrutnego – najdalej w 990 roku książę Mieszko I przyłączył Małopolskę do swego polskiego państwa w wyniku wojny z księciem czeskim Bolesławem II Pobożnym – vide wcześniej prezentowane mapki Lelewela nr 1 i 2 oraz podpisy pod nimi)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska