A+ A A-
Tom:
strona:

Mieczysław Kozłowski

brązowy medal oznaczony numerem 38 przyznany 8 lipca 2020 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XLII/1121/20)

Mieczysław Kozłowski

 

organizator opieki nad dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją wzroku

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 29 września 2021 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Mieczysław Kozłowski podczas uroczystości oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Mieczysław Kozłowski, nauczyciel, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krakowie. Urodzony 6 lipca 1939 r. w Woli Wilsona na Wołyniu, obecnie na Ukrainie. W 1961 r. ukończył Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizował się w historii średniowiecza. Chciał kontynuować naukę w Krakowie, okoliczności zmusiły go jednak do podjęcia pracy nauczyciela historii w liceach w Krynicy i w Skawinie. W 1980 r. znalazł się w Krakowie-Nowej Hucie, gdzie został zatrudniony jako dzielnicowy inspektor oświaty. Wrócił do pracy w szkolnictwie w 1985 r., podejmując się kierowania krakowską Szkołą Specjalną dla Niewidomych, do której uczęszczało wówczas 77 uczniów. Z czasem placówka, której dyrektorem był do 2007 r., została przekształcona w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej w Krakowie – wówczas składała się już z 9 szkół i 2 internatów, uczyło się w niej 680 uczniów. Mieczysław Kozłowski jest współzałożycielem i fundatorem powołanej w 1990 r. Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Kawaler Orderu Uśmiechu, w 2007 r. uhonorowany odznaką Honoris Gratia.

Brązowy medal nr 38 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XLII/1121/20 podjętą 8 lipca 2020 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Dominik Jaśkowiec. W uzasadnieniu uchwały w szczególny sposób wyeksponowano zasługi uhonorowanego na rzecz środowiska dzieci i młodzieży niewidzących i słabo widzących. Medal z dyplomem wręczone zostały 29 września 2021 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Centrum Kongresowym ICE Kraków, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Reprodukcja towarzyszącego medalowi dyplomu; laureat w trakcie wystąpienia do zgromadzonych oraz podczas uroczystości wraz z małżonką Janiną.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności