A+ A A-
Tom:
strona:

Kazimierz Barczyk

brązowy medal oznaczony numerem 39 przyznany 8 lipca 2020 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XLII/1122/20)

Kazimierz Barczyk

 

prawnik, samorządowiec, działacz polityczny i społeczny

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 29 września 2021 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Kazimierz Barczyk podczas uroczystej sesji RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Kazimierz Barczyk, prawnik, sędzia i adwokat, polityk, samorządowiec. Urodzony 25 stycznia 1950 r. w Wolbromiu. Absolwent prawa  na Uniwersytecie  Jagiellońskim. Założyciel i w latach 1980–1992 prezes Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności”, które przygotowało kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw składających się na podstawy ustroju III RP. Poseł na Sejm RP I i III kadencji, w latach 1990–1993 pierwszy przewodniczący Rady Miasta Krakowa, radny miasta Krakowa w I i II kadencji władz samorządowych, od roku 1998 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, od 2006 r. wiceprzewodniczący, a w latach 2010–2014 przewodniczący tego gremium samorządowego. W latach 1989–1991 sędzia Trybunału Stanu, z kolei w latach 2006–2019 zastępca przewodniczącego tego sądu. Minister sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Jerzego Buzka, główny doradca premiera ds. samorządu terytorialnego. Założyciel i od 1991 r. przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz od 1996 r. Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, zrzeszającej 1000 gmin, powiatów, województw. Autor ustawy dotyczącej budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. Współautor Rządowego Centrum Legislacji. Współtwórca Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Współautor reform samorządowych: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Wolności i Solidarności.

Brązowy medal nr 39 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XLII/1122/20 podjętą 8 lipca 2020 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Dominik Jaśkowiec. Wyróżnienie to nastąpiło w jubileusz 70-lecia urodzin laureata. Medal z dyplomem wręczone zostały 29 września 2021 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Centrum Kongresowym ICE Kraków, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Wręczenie laureatowi medalu i dyplomu przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK, laureat wraz z małżonką Anną prezentujący medal i dyplom oraz podczas wystąpienia do zgromadzonych, a także reprodukcja wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti".

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności