Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Michał Grabe

Rajca 1319 - 1320
Rajca 1323 - 1324
Burmistrz 1319 - 1320
Burmistrz 1323 - 1324

Michael (Mychel) dictus Grabę (Grave, Grefe)

Mieszczanin krakowski pochodzący z miejscowości Grabę (być może jest to Hrabova w Czechach). Byłławnikiem w latach 1307 i 1309. W roku 1312 został dwukrotnie powołany do ławy: najpierw przez zbuntowanego wójta Alberta (nr 8), a następnie przez Władysława Łokietka. Urząd ten pełnił także w 1313 roku. Władca ufał mu, powołując w 1319 roku do rady miejskiej, w której zasiadał do roku 1324, kiedy to jako rajca został ostatni raz odnotowany. Wzmiankowany został między innymi jako świadek na dokumencie księcia oświęcimskiego Jana. Był właścicielem domu naprzeciwko bramy Wiślnej, którego połowę przekazał swojej żonie Elżce (Elżbiecie). Miał także dom przy ul. Ostatniej koło muru miejskiego, w rejonie kościoła św, Franciszka. Prowadził spór dotyczący praw do nieruchomości przy ul. św. Krzyża (równoległej do ul. Szpitalnej i dzisiejszej ulicy o tej samej nazwie). Michał zmarł przed 25 września 1332 roku, prawdopodobnie nie pozostawił dzieci. Dziedziczył po nim bratanek Michał, który ułożył się w sprawie majątku po stryju Z wdową Elżbietą oraz siostrzenicą Michała — Agnieszką.

Z „Najstarszej księgi” strona 42 z wpisem z 1317 roku, potwierdzającym, że Michał Grabe oddał swojej żonie Elżce
połowę dworzyszcza naprzeciw bramy Wiślnej i 30 grzywien groszy – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 42)
Z „Najstarszej księgi” strona 42 z wpisem z 1317 roku, potwierdzającym, że Michał Grabe oddał swojej żonie Elżce połowę dworzyszcza naprzeciw bramy Wiślnej i 30 grzywien groszy – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 42)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska