Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Maciej sukiennik zwany Wojkowski

rajca 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567
burmistrz 1532, 1533, 1534, 1536, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1564, 1565, 1566, 1567

Mathias (Martinus, Mathis) pannifex (textor) dictus Wojkowski

Sukiennik kazimierski, jeden z najbardziej długowiecznych na urzędzie rajców i burmistrzów Kazimierza ze Stradomiem – kończąc karierę legitymował się trzydziestopięcioletnim stażem rajcowskim. Po praktyce w ławie miejskiej (bez pewnej daty rocznej) został wybrany w roku 1532 do rady miejskiej, w której zasiadał do roku 1567 włącznie, będąc w tym czasie aż dwadzieścia cztery razy nominowany do rady urzędującej-burmistrzowskiej. Brał udział w 1546 roku w uchwaleniu wilkierza (ustawy miejskiej) w sprawie kupna i sprzedaży wełny na wyroby sukiennicze i kapelusznicze, co pozostawało w związku ze sporami toczonymi między kazimierskimi sukiennikami a krakowskimi handlarzami wełną. W tym samym roku wraz z rajcą Janem Zaborskim (nr 213), kuśnierzem, wystąpił do rady kazimierskiej o zamieszczenie w spisanej po łacinie ustawie dla cechu sukienników i kapeluszników fragmentu w języku polskim, dotyczącego oznaczenia płacy dla czeladzi za wykonane roboty. Za jego kadencji w radzie urzędującej w 1553 roku rada miejska w składzie rajców urzędujących i starych, jak również przy udziale wójta, ławników i przedstawicieli pospólstwa zawarła z kazimierską gminą żydowską układ w sprawie poszerzenia miasta żydowskiego w Kazimierzu, pod warunkiem otoczenia się murem z trzema bramami. Pozwolono też Żydom na przechadzki i użytkowanie pastwiska za murami Kazimierza pod tymi samymi warunkami, pod którymi użytkowali je mieszkańcy chrześcijańscy. Potwierdzono natomiast zakaz prowadzenia w obrębie miasta żydowskiego wyrobu i sprzedaży piwa, innych alkoholi i mięsa chrześcijanom. W roku 1564 Maciej sukiennik opłacił w imieniu Korytkowskiego pobór ze wsi Korabniki w powiecie krakowskim – z dokumentu, który traktuje o tym wydarzeniu, znany jest jego mieszczański herb, czyli gmerk, którym się pieczętował: krzyż na renesansowej tarczy pomiędzy stylizowanymi blankami, u szczytu inicjały „M” i „S”. Maciej sukiennik żonaty był z Elżbietą, w roku 1570 odnotowaną już w stanie wdowieństwa.

Pieczęć mieszczańska (gmerk) Macieja
sukiennika: na renesansowej tarczy pomiędzy
stylizowanymi blankami krzyż,
u szczytu inicjały „M” i „S” – odcisk
z wydanego w 1564 roku poświadczenia
opłacenia w imieniu Korytkowskiego
poboru ze wsi Korabniki w powiecie
krakowskim (Biblioteka Jagiellońska,
sygn. 832383 II, s. 112)
Pieczęć mieszczańska (gmerk) Macieja sukiennika: na renesansowej tarczy pomiędzy stylizowanymi blankami krzyż, u szczytu inicjały „M” i „S” – odcisk z wydanego w 1564 roku poświadczenia opłacenia w imieniu Korytkowskiego poboru ze wsi Korabniki w powiecie krakowskim (Biblioteka Jagiellońska, sygn. 832383 II, s. 112)
Dokument wystawiony w 1534 roku w Kazimierzu, w którym burmistrz, wówczas Maciej sukiennik zwany Wojkowskim,
oraz rajcy urzędujący i starzy stwierdzają, że prawo patronatu pro una vice ołtarza Trójcy Świętej w kościele św. Jakuba oddali
Sewerynowi Bonerowi, wielkorządcy krakowskiemu; przy akcie na pergaminowym pasku pieczęć radziecka kazimierska
w zielonym wosku – oraz zbliżenie pieczęci i zapisu imienia z funkcją (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 521)
Dokument wystawiony w 1534 roku w Kazimierzu, w którym burmistrz, wówczas Maciej sukiennik zwany Wojkowskim, oraz rajcy urzędujący i starzy stwierdzają, że prawo patronatu pro una vice ołtarza Trójcy Świętej w kościele św. Jakuba oddali Sewerynowi Bonerowi, wielkorządcy krakowskiemu; przy akcie na pergaminowym pasku pieczęć radziecka kazimierska w zielonym wosku – oraz zbliżenie pieczęci i zapisu imienia z funkcją (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 521)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska