A+ A A-
Tom:
strona:

Maciej Leon Jakubowski

tytuł honorowego obywatela nadany 6 lutego 1908 roku

…w uznaniu Jego wielkich zasług około założenia: Szpitala dla dzieci im. św. Ludwika w Krakowie i Kolonii leczniczej dla dzieci skrofulicznych w Rabce… (z projektu dyplomu – ANK, sygn. Kr 4423, s. 273)

Maciej Leon Jakubowski

 

profesor nauk medycznych, lekarz dyrektor Szpitala św. Ludwika w Krakowie

 

 

Maciej Leon Jakubowski na fotografii wykonanej w 1881 r. w krakowskiej pracowni Walerego Rzewuskiego oraz własnoręczny podpis uhonorowanego. ​​

 

Maciej Leon Jakubowski, lekarz, pediatra, profesor medycyny i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodzony 2 marca 1837 r. w Krakowie, w rodzinie o lekarskich tradycjach, w 1861 r. uzyskał dyplom doktora medycyny na Wydziale Lekarskim UJ. Habilitacja z pediatrii w 1864 r., profesura od 1873 r. nadzwyczajna, od 1895 r. zwyczajna. Współtwórca prekursorskiej Kliniki Pediatrycznej UJ, w roku 1889 dziekan Wydziału Lekarskiego UJ, w roku akademickim 1900–1901 rektor UJ. W 1872 r. założył Towarzystwo Opieki Szpitalnej dla Dzieci, w 1876 r. Szpital św. Ludwika dla dzieci z działającą w Rabce od 1878 r. filią Kolonia Lecznicza św. Józefa. Uważany za twórcę polskiej szkoły pediatrycznej. Współzałożyciel i prezes Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego, członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, następnie członek nadzwyczajny Akademii Umiejętności. Radca miejski – członek Rady Miejskiej Krakowa w latach 1875–1897. Żonaty z Józefą z Helclów. Odznaczony austriackim Orderem Żelaznej Korony, pośmiertnie w 1936 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 14 grudnia 1915 r. w Krakowie; pochowany tamże w grobie rodzinnym na cmentarzu Rakowickim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej podjętą na posiedzeniu 6 lutego 1908 r. (DzRMK 1908, L. 11, s. 93), za prezydentury Juliusza Franciszka Lea. Wyróżnienie nastąpiło w jubileusz 40-lecia jego pracy naukowej i lekarskiej. W uzasadnieniu wyeksponowano zasługi położone przy utworzeniu dziecięcego Szpitala im. św. Ludwika oraz Kolonii Leczniczej w Rabce. Dyplom wykonany w Muzeum Techniczno-Przemysłowym pod pieczą jego dyrektora Tadeusza Stryjeńskiego malował Józef Czajkowski. Wręczenie dyplomu przez deputację miejską z prezydentem na czele miało miejsce 11 stycznia 1909 r. w mieszkaniu uhonorowanego (por. s. 153).

 

Reprodukcja pisma okólnego prezydenta dotyczącego wręczenia dyplomu, awers medalu wg projektu Jana Raszki wybitego na zamówienie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Wiedniu w 1907 r. w 70-lecie urodzin Macieja Leona Jakubowskiego oraz miejsce spoczynku – tablica z grobu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w głównej alei, z tyłu grobowca Jana Matejki.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności