A+ A A-
Tom:
strona:

Kazimierz hrabia Badeni

tytuł honorowego obywatela nadany 17 grudnia 1894 roku

…w uznaniu szczególnych zasług Jego około miasta Krakowa, które posiadało w Nim i posiada zawsze gorącego i życzliwego orędownika… (z wniosku o nadanie tytułu – ANK, sygn. IT 978, s. 177)

Kazimierz hrabia Badeni

 

namiestnik Galicji we Lwowie

 

Fotografia Kazimierza Badeniego wykonana ok. 1890 r. w lwowskiej pracowni Trzemeski & Błachowski oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Kazimierz Feliks Badeni, hrabia, herbu Bończa, polityk, premier austriacki, namiestnik Galicji. Urodzony 14 października 1846 r. w Surochowie koło Jarosławia, syn Władysława, posła do Sejmu Krajowego, i Cecylii z domu Mier, brat Stanisława Marcina (por. s. 356–357). Ukończył Uniwersytet Jagielloński z tytułami doktora praw i filozofii. Po praktyce w Namiestnictwie we Lwowie został starostą powiatowym: od 1871 r. w Żółkwi, od 1873 r. w Rzeszowie i od 1886 r., już w randze radcy Namiestnictwa, w Krakowie. W 1888 r. mianowany namiestnikiem Galicji, urząd ten sprawował do 1895 r. W tymże roku cesarz powierzył mu urząd premiera rządu austriackiego (Przedlitawii). Rząd ten upadł w 1897 r. (jedną z przyczyn było zrównanie języków czeskiego i niemieckiego). Przez 5 kadencji, od 1882 r. do śmierci, był posłem do Sejmu Krajowego Galicji. Od 1878 r. cesarski szambelan, od 1888 r. rzeczywisty tajny radca. Kawaler wielu orderów, w tym Krzyża Wielkiego Orderu Leopolda. Honorowy obywatel także Lwowa. Żonaty z Marią Apolonią ze Skrzyńskich, ojciec Ludwika Józefa oraz Marii 1° v. Krasińskiej, 2° v. Zamoyskiej. Zmarł 9 lipca 1909 r. w Krasnem; pochowany w nieistniejącej już krypcie Badenich w Busku koło Lwowa, gdzie miał majątek.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej podjętą 17 grudnia 1894 r. (DzRMK 1894, L. 13, s. 82–83). Wnioskodawcą był radca miejski Adam hr. Potocki z grupą radców. Uhonorowanie wiązało się z końcem sprawowania urzędu namiestnikowskiego. Już 22 grudnia 1894 r. wyróżniony skierował na ręce prezydenta Józefa Friedleina list dziękczynny. Dyplom towarzyszący tytułowi ozdobił Wojciech Kossak, natomiast srebrną puszkę na ten dyplom wykonał zakład Jana L. Jakubowskiego. Deputacja krakowskiej Rady z prezydentem na czele wręczyła go Kazimierzowi Badeniemu we Lwowie w budynku Namiestnictwa 29 września 1895 r., zatem w przeddzień powołania go na premiera Przedlitawii (por. s. 174). W kolejnym, 1895 roku, Kazimierz Badeni został honorowym obywatelem miasta Podgórza (patrz s. 344–345).

 

Reprodukcja kopii dyplomu honorowego obywatelstwa (oryginał ozdobiony został przez Wojciecha Kossaka); portret z lwowskiej pracowni Jakuba Hennera oraz dwujęzyczna, czesko-polska tablica wmurowana w dom na rogu ulic Badeniho i Na Valech w Pradze w podzięce za działania dla – jak zapisano – zrównania w prawach języka czeskiego z niemieckim na ziemiach Królestwa Czech; tablica ufundowana przez polskie Ministerstwo Kultury i polską ambasadę w Pradze w 2016 r. w 170. rocznicę urodzin Kazimierza Badeniego.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności