Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Ludwik Rulikowski ze Świtarzowa

tytuł honorowego obywatela nadany 14 października 1869 roku

…za dar złożony w instrumentach naukowych i książkach dla instytucji naukowych w Krakowie… (z uchwały Rady Miejskiej – ANK, sygn. IT 978, s. 277)

Ludwik Rulikowski ze Świtarzowa

 

ziemianin, społecznik, filantrop

 

Portret Ludwika Rulikowskiego z roku 1836 pędzla Karola Schweikerta oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Ludwik Kajetan Rulikowski ze Świtarzowa (także: z Honiatycz, z Poradowa), herbu Korab, ziemianin, sędzia pokoju, poseł, filantrop. Urodzony w 1784 r. w Świerżach nad Bugiem w powiecie chełmskim, syn łowczego chełmskiego, chorążego Ignacego i Marianny z Gałęzowskich. Od 1814 r. pełnił urząd sędziego pokoju, w 1818 r. został wybrany posłem do sejmu Królestwa Polskiego z powiatu chełmskiego. W 1831 r. osiadł w Krakowie, oddając się pasji społecznikowskiej, filantropii i kolekcjonerstwu. Był m.in. wiceprezesem Rady Ogólnej Krakowskiego Towarzystwa Dobroczynności, radcą w Arcybractwie Miłosierdzia Najświętszej Marii Panny Bolesnej i Banku Pobożnego w Krakowie, protektorem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Finansował renowację zabytków i dzieł sztuki. Swoją unikatową kolekcję instrumentów naukowych i książek przekazał na rzecz krakowskich instytucji nauki i oświaty; m.in. Uniwersytet Jagielloński otrzymał zbiór przyrządów astronomicznych   i zegarów (obecnie w ekspozycji Muzeum UJ). Żonaty z Brygidą z Rzewuskich, mieli synów Seweryna, Henryka Józefa i Antoniego Edwarda oraz córkę Józefę wydaną za Kajetana Rulikowskiego. Zmarł 24 czerwca 1872 r. w Krakowie; pochowany tamże w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Rakowickim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej podjętą na posiedzeniu 14 października 1869 r. (ANK, sygn. MAG II-326, s. 33), gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Dietl. Wniosek złożył radca miejski Józef Schönborn. Była to odpowiedź na skierowany do Rady list Ludwika Rulikowskiego o darze dla instytucji krakowskich w postaci naukowych instrumentów astronomicznych, matematycznych i fizycznych oraz księgozbioru naukowego. Rada przyjęła opiekę nad tym darem, jednocześnie uchwalono nadanie donatorowi honorowego obywatelstwa. Obecnie fragmenty daru Ludwika Rulikowskiego, w tym instrumentarium astronomiczne, znajdują się w kolekcji Muzeum UJ.

 

Reprodukcja fotografii portretowej, którą ponad 100 lat temu prawnuczka Ludwika Rulikowskiego, Maria Twarogowa, przyniosła do Archiwum Akt Dawnych Miasta Krakowa, aby dołączyć ją do akt związanych z jego honorowym obywatelstwem, co też uczyniono; niżej miejsce spoczynku – grobowiec rodzinny na cmentarzu Rakowickim w Krakowie w kwaterze VIII oraz zbliżenie tablicy nagrobnej.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska