A+ A A-
Tom:
strona:

Leopold Kozłowski-Kleinman

tytuł honorowego obywatela nadany 26 marca 2014 roku

…wybitnemu kompozytorowi, dyrygentowi, pianiście, w dowód uznania Jego szczególnych zasług… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr C/1529/14)

Leopold Kozłowski-Kleinman

 

pianista, kompozytor, „ostatni klezmer Galicji”​

 

Z uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 28 maja 2014 r. w Pałacu Wielopolskich. Leopold Kozłowski-Kleinman w Sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Leopold Kozłowski-Kleinman (דלָאּפָאעל יקסװָאלזָאק-ןַאמנַײלק), pianista, kompozytor, dyrygent, „ostatni klezmer Galicji”. Urodzony 26 listopada 1918 r. w Przemyślanach koło Lwowa, obecnie na Ukrainie. W 1941 r. ukończył konserwatorium we Lwowie, później kształcił się też w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Podczas okupacji zbiegł z obozu pracy, przystąpił do żydowskiego oddziału partyzanckiego, włączonego do Armii Krajowej, następnie z Wojskiem Polskim przeszedł szlak do Berlina. Założył Zespół Pieśni i Tańca Krakowskiego Okręgu Wojskowego, przemianowany na Zespół Wojskowy „Desant”, i kierował nim przez 23 lata; w 1968 r. w stopniu pułkownika odsunięty od wojska. W latach 70. XX w. był kierownikiem muzycznym Teatru Żydowskiego w Warszawie i cygańskiego zespołu Roma. Po 1989 r. artystyczne życie związał z muzyką klezmerską, koncertując i komponując, w tym dla teatru i filmu. Rozsławił tradycyjną muzykę i pieśni żydowskie. Odznaczony złotym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Zmarł 12 marca 2019 r. w Krakowie; pochowany tamże na nowym cmentarzu żydowskim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr C/1529/14 podjętą 26 marca 2014 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Bogusław Kośmider. Wręczenie dyplomu nastąpiło 28 maja 2014 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Występ w towarzystwie aktorki Marty Bizoń i skrzypaczki Haliny Jarczyk; prezentacja dyplomu.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności