A+ A A-
Tom:
strona:

Leonard Ungesthüm

Rajca 1489, 1490, 1493, 1494, 1496, 1498, 1500, 1501, 1502, 1503
Burmistrz 1489, 1490, 1493, 1494, 1496, 1498, 1500, 1501, 1502, 1503

Leonardus (Lenhart) Vngestume (Vngestime)

Mieszczanin krakowski przybyły z Kremnicy w środkowej Słowacji, odnotowany w latach 1475-1503. Krakowskie prawo miejskie przyjął w roku 1475, przy poręczeniu udzielonym przez przyszłego rajcę Jana Schulza (nr 290). Do rady miejskiej został nominowany w roku 1489, zasiadał w niej do roku 1503. Wchodził w skład rady urzędującej, której członkowie w przyjętej kolejności pełnili funkcję burmistrza. Leonard został odnotowanyw tej roli w roku 1489. Wtedy to zakończono prace nad budową w kościele Mariackim ołtarza Wita Stwosza. W roku 1490 rajcy potwierdzili sprzedaż Leonardowi czynszu rocznego z Małej Wagi, aby zebrać środki dla króla na wyprawę węgierską jego syna Jana Olbrachta. Z kolei sąd ławniczy w tymże roku poświadczył, że Baltazar Behem, fundator i redaktor słynnego Kodeksu, sprzedał Leonardowi czynsz na dwóch jatkach w Krakowie. Leonard poręczał przy przyjęciu do prawa miejskiego: w 1485 roku wraz z Adamem Schulzem za Jerzego Bloe, a w roku 1490 wespół z Janem Baptystą za Jana Szywica z Wolborza. Ożenił się z Apolonią. Zmarł w 1503 roku, pozostawiając córkę Jadwigę (Hazę), wydaną za Mikołaja Salomona, a po jego śmierci żonę Hektora von Watta.

Dokument wydany w 1490 roku w Krakowie, w którym Fryderyk, biskup krakowski, erygując drugą służbę przy ołtarzu
Przemienienia Pańskiego i św. św. Hieronima, Bernarda, Chryzostoma i Leonarda w kościele Mariackim w Krakowie,
transumuje dwa dokumenty, także z 1490 roku: akt wydany przez rajców krakowskich, w którym stwierdzają, że sprzedali
czynsz roczny na Małej Wadze rajcy Leonardowi Ungesthümowi, gdy potrzebowali pieniędzy dla króla na wyprawę węgierską
dla jego syna Jana Olbrachta, oraz akt wydany przez sąd ławniczy krakowski, w którym stwierdzono, że Baltazar Behem sprzedał
czynsz na dwóch jatkach w Krakowie na rzecz Leonarda Ungesthüma – oraz powiększenie zapisu imienia i urzędu rajcy
(Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie, sygn. dok. perg. 59)
Dokument wydany w 1490 roku w Krakowie, w którym Fryderyk, biskup krakowski, erygując drugą służbę przy ołtarzu Przemienienia Pańskiego i św. św. Hieronima, Bernarda, Chryzostoma i Leonarda w kościele Mariackim w Krakowie, transumuje dwa dokumenty, także z 1490 roku: akt wydany przez rajców krakowskich, w którym stwierdzają, że sprzedali czynsz roczny na Małej Wadze rajcy Leonardowi Ungesthümowi, gdy potrzebowali pieniędzy dla króla na wyprawę węgierską dla jego syna Jana Olbrachta, oraz akt wydany przez sąd ławniczy krakowski, w którym stwierdzono, że Baltazar Behem sprzedał czynsz na dwóch jatkach w Krakowie na rzecz Leonarda Ungesthüma – oraz powiększenie zapisu imienia i urzędu rajcy (Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie, sygn. dok. perg. 59)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności