Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Krzesławice

Zobacz również

                                                 

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Krzesławice w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta
oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła,
ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Krzesławic w rejonie dzisiejszej ulicy Wańkowicza
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Krzesławice w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Krzesławic w rejonie dzisiejszej ulicy Wańkowicza
Fragment centrum Krzesławic na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Krzesławice w 1850 roku oraz
pochodzący z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Krzesławice i lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 292 III; sygn. WM 562, s. 1749)
Fragment centrum Krzesławic na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Krzesławice w 1850 roku oraz pochodzący z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Krzesławice i lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 292 III; sygn. WM 562, s. 1749)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska