A+ A A-
Tom:
strona:

Kazimierz Fugiel

brązowy medal oznaczony numerem 1 przyznany 3 czerwca 1998 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr CXIX/1054/98)

Kazimierz Fugiel

 

przewodniczący nowohuckiego Towarzystwa Solidarnej Pomocy

 

Z uroczystości wręczenia medalu i dyplomu 19 czerwca 1998 r. w Pałacu Wielopolskich. Kazimierz Fugiel w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Kazimierz Fugiel, robotnik, społecznik, działacz opozycji w okresie Polski Ludowej. Urodzony 30 marca 1941 r. w Markowej w powiecie łańcuckim. W 1957 r. ukończył Zasadniczą Szkołę Metalowo-Odlewniczą Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi. W latach 1960–1992 był tokarzem w Zakładzie Mechanicznym M-3 Huty im. Lenina w Krakowie-Nowej Hucie (od 1990 r. Huta im. Tadeusza Sendzimira). W sierpniu 1980 r. organizator strajku w Zakładzie M-3, tam też przewodniczący Komisji Wydziałowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

„Solidarność”. W stanie wojennym w konspiracji, internowany w 1982 r. W 1984 r. współzałożyciel Ruchu Odwaga i Prawda im. ks. Jerzego Popiełuszki. W 1988 r. współorganizator strajku w Hucie im. Lenina, aresztowany. W latach 1989–1992 wiceprzewodniczący Zarządu Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” ds. socjalnych, w 1990 r. założyciel i prezes Towarzystwa Solidarnej Pomocy przy tej Komisji – organizował pomoc humanitarną w kraju i za wschodnią granicą. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 8 sierpnia 2007 r. w Krakowie; pochowany tamże na cmentarzu Grębałowskim.

Brązowy medal nr 1 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXIX/1054/98 podjętą 3 czerwca 1998 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wyróżnienie nastąpiło w jubileusz 10-lecia współorganizowanych przez uhonorowanego strajków robotniczych w Hucie im. Lenina. Wręczenie medalu z dyplomem miało miejsce 19 czerwca 1998 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Reprodukcja dyplomu oraz prezentacja medalu i dyplomu przez Kazimierza Fugiela; w foyer sali Obrad akt wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti".

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności