A+ A A-
Tom:
strona:

Elie Gervois

brązowy medal oznaczony numerem 2 przyznany 3 czerwca 1998 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr CXIX/1055/98)

Elie Gervois

 

prezes francuskiej organizacji Solidarité-Solidarność Comité d’Artois

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 19 czerwca 1998 r. Elie Gervois podczas wystąpienia w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Elie Gervois, francuski policjant, działacz charytatywny. Związany z górniczym regionem Nord-Pasde-Calais, wyrastał wśród licznej tam emigracji polskiej. Służył w policji, po wypadku niepełnosprawny, przeszedł na rentę. W 1982 r., gdy w Polsce trwał stan wojenny i kryzys gospodarczy, podjął apel polskiej parafii w Roubaix, przyłączając się do organizowania zbiórek i transportu darów z Francji do Polski. Współpracował z Francuską Konfederacją Katolickich Robotników, założył i poprowadził organizację pomocową Solidarité-Solidarność Comité d’Artois czynną w departamentach północnej Francji. Zorganizował ponad 100 transportów z darami – od artykułów podstawowej potrzeby po lekarstwa i specjalistyczny sprzęt medyczny. Po stronie polskiej współdziałał m.in. z Towarzystwem Solidarnej Pomocy przy Komisji Robotniczej Hutników Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Huty im. Lenina w Krakowie-Nowej Hucie. W1997 r. zorganizował akcję pomocową dla powodzian w Polsce. Dzięki jego inspiracji w 2012 r. zawarto porozumienia o współpracy partnerskiej między Hersin-Coupigny a gminą Zielonki.

Brązowy medal nr 2 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXIX/1055/98 podjętą 3 czerwca 1998 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wyróżnienie zbiegło się z jubileuszem 15-lecia działalności charytatywnej uhonorowanego na rzecz polskich środowisk na emigracji i w kraju. Wręczenie medalu z dyplomem miało miejsce 19 czerwca 1998 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

 

Pozwólcie mówić swemu sercu

i czyńcie bez wahania, co wam dyktuje.

Bóg będzie wówczas waszym najwierniejszym sprzymierzeńcem.

Niech żyje wolność i miłość między narodami!

Elie Gervois

(tłum. z j. franc. Joanna Mrowiec)

 

 

Prezentacja dyplomu oraz w foyer sali Obrad akt wpisu laureata do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti”; reprodukcja wpisu wraz z tłumaczeniem.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności