Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Józef Matecki

p.o. prezydent municypalny 1 stycznia 1816 - 11 kwietnia 1816

Drukarz i księgarz, literat, urodzony w 1776 roku w Krakowie na Garbarach, syn Adama i Agnieszki. Ożeniony w 1807 roku z Teklą z Raciborskich, wdową po drukarzu Ignacym Greblu, prowadził firmę odziedziczoną przez żonę, współpracując z Ambrożym Grabowskim. Członek Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. W roku 1811 uzyskał tytuł nadwornego drukarza księcia warszawskiego Fryderyka Augusta I. W latach 1812–1819 był redaktorem i wydawcą urzędowego „Dziennika Departamentowego Krakowskiego”. Za prezydentury Stanisława Kostki Zarzeckiego (nr 646) pełnił we władzach miasta wysoki urząd ławnika, pozostając w bezpośredniej dyspozycji prezydenta. Po utworzeniu Rzeczypospolitej Krakowskiej i powołaniu Zarzeckiego do organizującego się i przejmującego administrację miasta Senatu Rządzącego, od 1 stycznia 1816 roku z nadania tegoż Senatu pełnił funkcję p.o. prezydenta. Ograniczał się do bieżącego administrowania, wstrzymując decyzje do czasu ostatecznego przejęcia władzy wykonawczej przez Senat Rządzący. 11 kwietnia zastąpił go na urzędzie senator Feliks Grodziski (nr 649). Józef Matecki prowadził księgarnię i oficynę wydawniczą w kamienicy przy Rynku (obecnie nr 13), drukarnię przy ulicy Grodzkiej, mieszkał natomiast przy ul. Stolarskiej. Po śmierci pierwszej żony ożenił się powtórnie w 1813 roku z Apolonią z Mączyńskich, wdową po Józefie Czechu. Dla niej w podkrakowskiej wsi Rząska, której był właścicielem, wybudował okazałą rezydencję, uprzednio kupując od miasta dwie baszty w okolicy klasztoru Reformatów do rozbiórki i wykorzystania materiału. Józef Matecki zmarł w 1819 roku w Krakowie. Drukarnia i księgarnia przeszły w 1824 roku na syna żony z pierwszego małżeństwa, Józefa Czecha, wydawcy długoletniej serii Kalendarza Krakowskiego.

Z akt magistratu miasta Krakowa 1796–1816 fragment strony 229 z odpowiedzią udzieloną 21 lutego 1816 roku
przez p.o. prezydenta Józefa Mateckiego na podanie w sprawie wypłaty należnych diet oraz przyszłego zatrudnienia
w magistracie; obie sprawy odesłano do organizującego się Senatu Rządzącego – oraz powiększenie nazwiska i urzędu
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. Mag. I 176, s 229)
Z akt magistratu miasta Krakowa 1796–1816 fragment strony 229 z odpowiedzią udzieloną 21 lutego 1816 roku przez p.o. prezydenta Józefa Mateckiego na podanie w sprawie wypłaty należnych diet oraz przyszłego zatrudnienia w magistracie; obie sprawy odesłano do organizującego się Senatu Rządzącego – oraz powiększenie nazwiska i urzędu (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. Mag. I 176, s 229)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska