Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Józef Majer

tytuł honorowego obywatela nadany 25 maja 1881 roku

…w uznaniu licznych i wielkich zasług jakie położył dla narodu i dla miasta naszego… (z uchwały Rady Miejskiej – DzRMK z 1881 r., L. 7, s. 42)

Józef Majer

 

lekarz, antropolog, prezes Akademii Umiejętności w Krakowie

 

Portret Józefa Majera z 1891 r. pędzla Kazimierza Pochwalskiego oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Józef Grzegorz Majer, lekarz fizjolog, przyrodnik, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pierwszy prezes Akademii Umiejętności w Krakowie. Urodzony 12 marca 1808 r. w Krakowie, syn Jana, białoskórnika, i Marianny z Przybylskich. W 1831 r. uzyskał doktorat z medycyny i chirurgii, jako lekarz brał udział w powstaniu listopadowym i był internowany przez Prusaków. Od 1833 r. profesor na UJ, w latach 1845–1848 i 1862–1864 dziekan Wydziału Lekarskiego, w latach 1848–1851 i 1865–1866 rektor. W latach 1848–1852 i 1860–1873 prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, w 1873 r. członek założyciel Akademii Umiejętności w Krakowie i jej pierwszy prezes – do 1890 r. W latach 1867–1889 przez 4 kadencje był posłem do Sejmu Galicyjskiego. W latach 1866–1890 zasiadał w Radzie Miejskiej Krakowa. Od 1890 r. członek honorowy Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Komandor Orderu Franciszka Józefa, kawaler Orderu Żelaznej Korony II kl. – odznaczeń austriackich. Żonaty z Karoliną Józefą z Friedleinów (jej bratankiem był Józef, prezydent Krakowa), mieli jedno dziecko, o którym brak wiadomości. Zmarł 3 lipca 1899 r. w Krakowie; pochowany tamże w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Rakowickim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej podjętą na nadzwyczajnym posiedzeniu 25 maja 1881 r. (DzRMK 1881, L. 7, s. 42), gdy prezydenturę miasta sprawował Ferdynand Weigel. Wnioskującym był radca miejski Fryderyk Zoll st., wiążący uznanie zasług z jubileuszem 50-lecia pracy naukowej Józefa Majera. Jubileusz ten wkomponowany został w program zaplanowanego na lipiec tegoż roku III Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich. Odnotowano, że publiczne posiedzenie 23 lipca w sali gimnazjum Nowodworskiego przeznaczone jest głównie ku uczczeniu Jubilata prof. Majera i wręczenia mu upominków od różnych deputacji przybyłych nawet z najodleglejszych krańców naszej ojczyzny […] Dr. Weigel, prezydent miasta Krakowa, otoczony radcami miejskimi […] wręczył mu dyplom honorowy obywatela miasta Krakowa („Dziennik Trzeciego Zjazdu” 1881, nr 4).

 

Medal o średnicy 37,9 mm według projektu Aleksandra Schindlera, wybity w brązie w 1881 r. na jubileusz 50-lecia pracy naukowej Józefa Majera;

 

reprodukcja noty prasowej z dziennika „Czas” z 1881 r., nr 121, o nadaniu godności oraz miejsce spoczynku – grobowiec w kwaterze Kb cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska