A+ A A-
Tom:
strona:

Józef hrabia Swéerts-Spork

tytuł honorowego obywatela nadany 12 sierpnia 1818 roku

…dla okazania JWW Kommissarzom Organizacyjnym uczuciów, jakie praca Ich dla dobra Kraju tego w Senacie wzbudziła… (z uchwały Senatu Rządzącego – ANK, sygn. WMK IV-5, s. 21)

Józef hrabia Swéerts-Spork

 

tajny radca, komisarz w Komisji Organizacyjnej Wolnego Miasta Krakowa delegowany przez cesarza Austrii

 

Portret Józefa Swéerts-Sporka wykadrowany z obrazu Maksymiliana Cerchy Nadanie konstytucji Wolnemu Miastu Krakowowi z 1818 r. oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Józef Swéerts-Spork ( Joseph Jan Krtitel von Swéerts-Sporck), hrabia, herbu własnego, polityk i urzędnik austriacki, tajny radca. Urodzony 7 lipca 1788 r. w rodzinie z korzeniami w Westfalii, która w XVII w. weszła w posiadanie znacznych nieruchomości w Królestwie Czech. Syn Józefa Franciszka de Paula von Swéerts-Spörck i Katarzyny von Fillenbaum. W latach 1815–1818 komisarz pełnomocny cesarza Austrii – członek Komisji Organizacyjnej zajmującej się ukonstytuowaniem Wolnego Miasta Krakowa, z przygotowaniem konstytucji na czele. Od 1817 r. formalnie odnotowywany jako praktykant na etacie w Krajowym Gubernium we Lwowie – zarządzie dla Królestwa Galicji i Lodomerii, następnie, co najmniej od 1826 r., gubernialny koncepista. W latach 1848–1853 stał na czele gubernialnej Dyrekcji Protokołu Urzędowego. Po dziadku Filipie i ojcu Józefie dziedzic Głogowa Małopolskiego na Podkarpaciu, w ówczesnym cyrkule rzeszowskim. Tajny radca, kawaler Orderu św. Stefana. W 1820 r. poślubił Reginę z Kronpass, mieli dwóch synów: Maurycego Gustawa i Ludwika. Zmarł 11 lutego 1855 r.; pochowany w krypcie grobowej Sporków w Kuks w czeskim kraju hradeckim.

 

 

Tytuł nadany uchwałą Senatu Rządzącego nr obrad 1386, nr Dziennika Głównego 2521 (ANK, sygn. WMK IV-5, s. 21) podjętą 12 sierpnia 1818 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Stanisław Wodzicki. Była to wspólna uchwała dla trzech komisarzy Komisji Organizacyjnej WMK: Józefa Swéerts-Sporka, Ignacego Miączyńskiego i Ernesta Wilhelma Reibnitza. Uhonorowanie nastąpiło w związku z opracowaniem i nadaniem w 1818 r. konstytucji WMK w kształcie „rozwiniętym”, w czym Komisja miała przewodnią rolę.

 

 

Z protokołów obrad Senatu WMK reprodukcja wpisu z uchwałą przyznającą godność;  odcisk w laku pieczęci herbowej Józefa Swéerts-Sporka oraz miejsce jego spoczynku – krypta grobowa Sporków w kościele pw. Najświętszej Trójcy w miejscowości Kuks w Czechach (patrz także s. 111).

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności