A+ A A-
Tom:
strona:

Ignacy hrabia Miączyński

tytuł honorowego obywatela nadany 12 sierpnia 1818 roku

…dla okazania JWW Kommissarzom Organizacyjnym  uczuciów, jakie praca Ich dla dobra Kraju tego w Senacie wzbudziła… (z uchwały Senatu Rządzącego – ANK, sygn. WMK IV-5, s. 21)

Ignacy hrabia Miączyński

 

senator kasztelan Królestwa Polskiego,

komisarz w Komisji Organizacyjnej Wolnego Miasta Krakowa delegowany przez cesarza Rosji i króla Polski

Portret Ignacego Miączyńskiego wykadrowany z obrazu Maksymiliana Cerchy Nadanie konstytucji Wolnemu Miastu Krakowowi z 1818 r. oraz własnoręczny podpis uhonorowanego

 

Ignacy Miączyński, hrabia, herbu Suchekomnaty, prawnik, ekonomista, senator wojewoda Królestwa Polskiego. Urodzony w 1767 r. w Kostomłotach na Podlasiu, syn konfederaty barskiego Konstantego i Magdaleny z Krzemienieckich. Doktor obojga praw, za Księstwa Warszawskiego konsyliarz Najwyższej Izby Obrachunkowej, następnie członek Kaliskiej Rady Departamentowej. W latach 1815–1818 komisarz pełnomocny rządu rosyjskiego – członek Komisji Organizacyjnej zajmującej się ukonstytuowaniem Wolnego Miasta Krakowa, z przygotowaniem konstytucji na czele. W 1818 r. został mianowany senatorem kasztelanem Królestwa Polskiego, w 1825 r. wszedł z ramienia Senatu do Komisji Sejmowej Praw Skarbowych, wówczas też został sen torem wojewodą. Poparł powstanie listopadowe, od początku 1831 r. przewodniczył obradom Senatu oraz Komisji Praw Organicznych i Administracyjnych. Po upadku powstania osiadł w Miedźnie k. Częstochowy. Autor wielu dzieł ekonomicznych, doktor h.c. Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1818 r., kawaler orderów św. Stanisława I kl. i św. Anny z brylantami I kl. Ostatni wielki mistrz loży masońskiej w Warszawie. Żonaty z Salomeą z Sucheckich, miał trzech synów: Stefana, Edwarda i Henryka. Zmarł 3 lutego 1840 r.; pochowany w rodzinnej kaplicy grobowej w Miedźnie.

Tytuł nadany uchwałą Senatu Rządzącego nr obrad 1386, nr Dziennika Głównego 2521 (ANK, sygn. WMK IV-5, s. 21) podjętą 12 sierpnia 1818 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Stanisław Wodzicki. Była to wspólna uchwała dla trzech komisarzy Komisji Organizacyjnej WMK: Józefa Swéerts-Sporka, Ignacego Miączyńskiego i Ernesta Wilhelma von Reibnitza. Uhonorowanie nastąpiło w związku z opracowaniem i nadaniem w 1818 r. konstytucji WMK w kształcie „rozwiniętym”, w czym Komisja miała przewodnią rolę.

 

 

Zachowany oryginalny frak administracji cywilnej Królestwa Polskiego z lat 1815–1831 po Ignacym Miączyńskim oraz odcisk w laku jego pieczęci herbowej Suchekomnaty;

 

Miejsce spoczynku – kaplica cmentarna Miączyńskich w Miedźnie k. Częstochowy oraz tablica nagrobna z tej kaplicy (patrz także s. 111).

 

 

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności