Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Józef Chrystian Zoll

burmistrz 1855 - 31 lipca 1867

Joseph Chrystian Zoll

Techniczny radca rachunkowy, nauczyciel budownictwa, założyciel podgórsko-krakowskiej linii Zollów, przez pokolenia zasłużonej dla polskiej nauki i mającej wśród zasług wiele patriotycznych czynów. Urodzony 16 marca 1803 roku w Mischorf (Miszkolc) na Węgrzech, syn Fryderyka, urzędnika salinarnego w Bochni, i Marianny z domu Wenes. Protoplaści tej gałęzi rodziny Zollów przybyli na ziemie polskie na przełomie XVIII i XIX stulecia z okolic Stuttgartu (przez Szwajcarię, Austrię oraz Węgry) i szybko się spolonizowali. Józef Zoll początkowo pracował, wzorem ojca, w wielicko-bocheńskich salinach, następnie związał się z budownictwem drogowym, obejmując posady w placówkach krakowskiej dyrekcji dróg i mostów. Ze względów zawodowych przeniósł się z Bochni do Myślenic, by w 1841 roku powrócić i osiąść w Wieliczce, a następnie w Podgórzu, gdzie kupił dom przy ul. Józefińskiej 75. W 1848 roku pracował w dyrekcji budownictwa dróg jako komisarz kierujący placówką w Podgórzu, od roku 1853 w randze inżyniera-asystenta, wkrótce zaś awansował do kancelarii dyrekcji na stanowisko rewidenta i naczelnika wydziału rachunkowości technicznej. Równolegle był wykładowcą budownictwa w szkole inżynierskiej. Po zniesieniu w maju 1854 roku w Galicji „stanu oblężenia” i przystąpieniu do normalizacji administracji, powołany został w 1855 roku na urząd burmistrza Podgórza – pierwszego po ośmioletnim zawieszeniu tego urzędu, a jednocześnie ostatniego w epoce przedautonomicznej. Wyznaczyło to zakres działań kadencji: przywracanie normalnej pracy magistratu i wdrażanie rozwiązań przygotowujących reformę autonomiczną. Józef Zoll złożył urząd z chwilą pierwszych wyborów samorządowych w 1867 roku – uzyskał w nich mandat radnego, jednak w następnym roku wycofał się rady miejskiej. Żonaty był z Katarzyną, córką Walentego Wątorskiego, burmistrza Myślenic. Ojciec czwórki dzieci, wśród nich Fryderyka starszego, profesora prawa i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, honorowego obywatela Podgórza, żonatego z Heleną, córką Ferdynanda Seelinga de Saulenfels, burmistrza Podgórza (nr 12). Potomkami Józefa Zolla w prostej linii są profesorowie prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego: Andrzej, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i rzecznik praw obywatelskich, oraz syn Andrzeja Fryderyk. Józef Zoll zmarł 24 kwietnia 1872 roku, został pochowany w rodzinnym grobowcu na Starym Cmentarzu w Podgórzu.

Portret
Józefa Chrystiana Zolla. Widoczny złoty medal, którym został odznaczony za ratowanie z narażeniem własnego
życia ludzi i ich mienia w czasie powodzi w powiecie bocheńskim (z archwium rodzinnego Zollów)
Portret Józefa Chrystiana Zolla. Widoczny złoty medal, którym został odznaczony za ratowanie z narażeniem własnego życia ludzi i ich mienia w czasie powodzi w powiecie bocheńskim (z archwium rodzinnego Zollów)
Z akt Wydziału Miejskiego Podgórza: pismo z 4 listopada 1857 roku zawiadamiające o zebraniu Wydziału, podpisane
przez Józefa Zolla. Kolejne podpisy poświadczają zapoznanie się z treścią pisma przez członków Wydziału – oraz powiększenie
podpisu i pieczęci Magistratu Królewskiego Wolnego Podgórza (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. P 4, s. 111)
Z akt Wydziału Miejskiego Podgórza: pismo z 4 listopada 1857 roku zawiadamiające o zebraniu Wydziału, podpisane przez Józefa Zolla. Kolejne podpisy poświadczają zapoznanie się z treścią pisma przez członków Wydziału – oraz powiększenie podpisu i pieczęci Magistratu Królewskiego Wolnego Podgórza (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. P 4, s. 111)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska