Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jerzy Offman

rajca 1614
burmistrz 1614

Georgius Offmann

Rzeźnik. Odnotowany w 1614 roku w kleparskiej ławie miejskiej jako nieżyjący już rajca. Wtedy to owdowiała żona Anna sporządziła inwentarz pozostawionych rzeczy, wśród których między innymi wymienione zostały: szkatułka podróżna, w której flaszek sześć, półbączek niezły z ładownicą zieloną i z prochownicą starą złą, kord niezły, toporów sześć, nożów cztery, siodło kurdybanowe niemieckie, lichtarz mosiądzowy o sześciu rurkach, mięsa wieprzowego siedem sztuk, bielu wieprzowego sztuk trzynaście, sadeł dwadzieścia i pięć. I jeszcze: para wołów po Nieboszczyku zostało za złotych czterdzieści, za które woły czeladnik na imię Stanisław pieniądze wybrawszy uciekł y z pieniędzmi. Możliwe, że scheda ta przepadła, bo jeszcze w tym samym roku rajca Karol Kanesius (nr 119) i ławnik Maciej Terlikowski, egzekutorzy testamentu zmarłego Michała Szarffa, prawdopodobnego ojca przyszłego rajcy Jana Szarffa (nr 148), sądownie zajęli całość dóbr ruchomych i nieruchomych po Jerzym Offmanie.

Z księgi wójtowskiej Kleparza obejmującej lata 1611–1617: fragment wpisu z 1616 roku,
dotyczącego sprawy z udziałem Anny, wdowy po Jerzym Offmanie, rajcy kleparskim, związanej z sekwestrem
założonym na dobrach ruchomych i nieruchomych jej zmarłego męża – zbliżenie zapisu imienia i urzędu
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 10, s. 687)
Z księgi wójtowskiej Kleparza obejmującej lata 1611–1617: fragment wpisu z 1616 roku, dotyczącego sprawy z udziałem Anny, wdowy po Jerzym Offmanie, rajcy kleparskim, związanej z sekwestrem założonym na dobrach ruchomych i nieruchomych jej zmarłego męża – zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 10, s. 687)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska