Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Filip powroźnik

rajca 1455, 1465
burmistrz 1455, 1465

Philippus pyetrzig (funifex)

Postać prawdopodobnie tożsama z Filipem powroźnikiem, ławnikiem kleparskim z roku 1449 – wówczas to Filip wraz z kolegami z ławy pod przewodnictwem podwójciego Jana przyjmował oświadczenie rajcy i byłego wójta Mikołaja Zaszczytowskiego (nr 4) w sprawie sprzedaży jego ogrodu na Biskupiu, za kościołem Krzyża Świętego, przyszłemu rajcy Piotrowi Okszmarowi (nr 5). Odnotowany jako rajca kleparski w latach 1455 i 1465 – w tym ostatnim roku uczestniczył w sprawie związanej z zatwierdzaniem mocy testamentu wspomnianego rajcy Piotra Okszmara. W 1463 roku Filip odnotowany został na urzędzie wójta kleparskiego.

Fragment dokumentu wydanego w 1465 roku w Krakowie, w którym oficjał krakowski Stanisław ze Świeradzic
zatwierdza testament Piotra Okszmara (nr 5), mieszczanina i rajcy kleparskiego, otwarty w obecności
rajców kleparskich, wśród nich Filipa powroźnika – zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. dypl. perg. 172)
Fragment dokumentu wydanego w 1465 roku w Krakowie, w którym oficjał krakowski Stanisław ze Świeradzic zatwierdza testament Piotra Okszmara (nr 5), mieszczanina i rajcy kleparskiego, otwarty w obecności rajców kleparskich, wśród nich Filipa powroźnika – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. dypl. perg. 172)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska