A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Ull

Rajca 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563
Burmistrz 1556, 1557, 1558, 1559

Joannes Ul (Vl)

Kupiec, być może potomek rodziny Ulów, z której wywodził się rajca Tomasz (nr 243), działający w Krakowie w połowie XV wieku. Jan został przyjęty do krakowskiego prawa miejskiego w roku 1540. W roku w 1548 objął urząd ławnika i pełnił go do roku 1552. Cztery lata później otrzymał nominację do rady miejskiej, w której zasiadał przez blisko osiem lat, do roku 1563 włącznie. Będąc w radzie urzędującej, funkcję burmistrza miasta pełnił czterokrotnie. Od roku 1556 z woli rady wraz z rajcą Wojciechem Bazą (nr 374) pełnili dożywotnią funkcję prowizorów miejskiego szpitala – przytułku św. św. Sebastiana i Rocha dla dotkniętych „francuską chorobą”. Być może z tej okazji 18 lutego tegoż roku wydał dla rajców we własnym domu przy ul. św. Anny przyjęcie, na którym wypito na koszt miasta 15 garncy wina, co skrupulatnie odnotowano w księgach rachunkowych. Posłował na sejm z ramienia pospólstwa w 1552 roku, brał udział w poselstwie do króla do Piotrkowa w roku 1555, także reprezentując pospólstwo – nie był jeszcze wówczas członkiem rady miejskiej. Działalność gospodarczą rozpoczął od stanowiska plenipotenta Jana Koeslera na Węgrzech, które pełnił od 1540 roku, był też faktorem Jana Schwoba w Lewoczy, w późniejszych latach prowadził handel na własną rękę, wystawiał towary we Lwowie, gdzie utrzymywał pełnomocnika. Był kalwinem. Ożenił się z Katarzyną, córką rajcy Hieronima Remera (nr 339). Zmarł w roku 1563, pozostawiając syna Jana i nieznaną z imienia córkę, żonę Jana Schwoba, zapewne juniora.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1556–1561 strony 242–243 z wpisem z 1557 roku stwierdzającym, że we wtorek,
w wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Jan Ull, wówczas burmistrz, zeznał przed radą, iż Walenty Kromer,
niegdyś jego sługa, złożył przed nim rozliczenie finansowe – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 444, s. 242–243)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1556–1561 strony 242–243 z wpisem z 1557 roku stwierdzającym, że we wtorek, w wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Jan Ull, wówczas burmistrz, zeznał przed radą, iż Walenty Kromer, niegdyś jego sługa, złożył przed nim rozliczenie finansowe – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 444, s. 242–243)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności