A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Tegil

Rajca 1475, 1476, 1477, 1482, 1486, 1487, 1488, 1489
Burmistrz 1475, 1476, 1477, 1482, 1486, 1487, 1488, 1489

Johannes (Johann) Tigil (de Tigil, von Thegil, von Tegil)

Mieszczanin krakowski, odnotowany w księgach miejskich w latach 1445—1489. Do prawa miejskiego przyjęty w roku 1445, za poręczeniem Hirsberga — zapewne Piotra, rajcy (nr 218). Współcześnie razem z rajcą Janem (zwanym starszym) żył w Krakowie jego bratanek Jan (zwany młodszym), nie odnotowano jednak jego obecności we władzach miejskich. Jan starszy w 1471 roku został powołany do ławy miejskiej. Ławnikiem sądowym był także w latach 1474 i 1475. Ostatniej kadencji w ławie nie dokończył z powodu uzyskania nominacji do rady miejskiej. W radzie odnotowywany był do roku 1489 włącznie. Jako rajca urzędujący pełnił w ustalonej przez rajców kolejności funkcję burmistrza. Jan był rajcą w 1477 roku, gdy rozpoczynano prace nad nowym ołtarzem w kościele Mariackim, a rajcą starym w 1489 roku, gdy zakończono budowę ołtarza Wita Stwosza. Prowadził interesy z Norymbergą, w 1469 roku był winien 37 florenów węgierskich tamtejszemu kupcowi Heynczemu Arteilowi. Wzbogacił skarbiec kościoła Mariackiego dwoma ornatami z humerałami, ofiarowanymi w latach 1469 i 1472. Po śmierci został odnotowany w Księdze zmarłych Bractwa kościoła Panny Marii.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1483–1500 fragment strony 92 z wpisem z 1486 roku stwierdzającym,
że w piątek, w dzień św. św. Fabiana i Sebastiana, rajca Jan von Tegil oświadczył, iż jest dłużny kupcowi
Heynczemu Arteilowi z Norymbergi 37 florenów węgierskich – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 430, s. 92)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1483–1500 fragment strony 92 z wpisem z 1486 roku stwierdzającym, że w piątek, w dzień św. św. Fabiana i Sebastiana, rajca Jan von Tegil oświadczył, iż jest dłużny kupcowi Heynczemu Arteilowi z Norymbergi 37 florenów węgierskich – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 430, s. 92)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności