A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Piotr Życiński

rajca 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691
burmistrz 1669, 1670

Joannes Petrus Zycinski

Kazimierzanin, doktor filozofii, pasowany przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego na kawalera Orderu Złotej Ostrogi, tytularny sekretarz Jana III Sobieskiego. Został powołany do rady w 1669 roku. W roku 1691 odnotowywany jako sekretarz miasta. Ożenił się z Reginą, wdową po rajcy i burmistrzu Janie Smardzewskim (nr 311). Był seniorem Bractwa przy kościele Bożego Ciała, także seniorem szkoły prowadzonej przy tej świątyni. Przedstawiciel wyróżniającej się grupy rajców kazimierskich starannie wykształconych i ustosunkowanych w dworskich sferach, którzy poważnie traktowali sprawy miasta i przyjęte obowiązki rajcowskie; należeli do niej między innymi Maciej Kazimierz Treter (nr 308), Mikołaj Lutecki (nr 309) i Jan Piotr Życiński, inaczej niż przykładowo Augustyn Klimerowski (nr 310) czy Jan Kosiarowski (nr 312), którzy – jak się wydaje – traktowali rajcostwo tylko jako jedną z wygodnych dla innej kariery etykiet.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1669–1675: dokonany w 1669 roku wpis elekcji rajców
urzędujących na tenże rok, z Janem Piotrem Życińskim w składzie – zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 43, s. 17)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1669–1675: dokonany w 1669 roku wpis elekcji rajców urzędujących na tenże rok, z Janem Piotrem Życińskim w składzie – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 43, s. 17)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności