Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Koch

rajca 1412, 1413, 1423, 1424, 1426, 1427
burmistrz 1412, 1413, 1423, 1424, 1426, 1427

Joannes Coch

Rzeźnik kazimierski, odnotowany już w 1391 roku jako opłacający podatki miejskie. W roku 1411 został powołany do ławy miejskiej – za kadencji wójtowskiej Jana Benscha (nr 60), którą ten sporadycznie dzielił z wójtem Janem Elianusem (nr 49); wraz z Janem Kochem w ławie zasiadali wówczas przyszli rajcy i burmistrzowie Marek kowal (nr 78) i Szymon Janusz Worst (nr 80). Już w następnym, 1412 roku wszedł do rady miejskiej, w której do roku 1427 sprawował łącznie sześć kadencji rajcowsko-burmistrzowskich. W roku 1413 zawarł ze swoją żoną Katarzyną umowę na przeżycie, wyznaczył też na swojego opiekuna prawnego przyszłego rajcę Jana Zyndrama (nr 83). Był właścicielem domu położonego przy ul. Krakowskiej, po sąsiedzku z domem wieloletniego ławnika Piotra Wockentatera, w roku 1420 nabył dom położony przy rynku kazimierskim.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1402–1416: fragment wpisu
dokumentującego wybór rajców na rok 1412, z Janem Kochem w składzie – zbliżenie zapisu imienia
(Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/1, k. 237)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1402–1416: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1412, z Janem Kochem w składzie – zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/1, k. 237)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska