A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Jakubusowicz

rajca 1566, 1567
burmistrz 1566, 1567

Joannes Jacubusowicz

Kazimierzanin, potwierdzony w ławie miejskiej w latach 1556–1557, ławnikiem był także w roku 1563. Do rady miejskiej wszedł w drodze elekcji dokonanej w 1566 roku przez wielkorządcę krakowskiego Macieja Błeszczyńskiego, następcę Jana Bonera na tym urzędzie. Rok później wielkorządcą został Jost Ludwik Decjusz; ze względu na tę zmianę na urzędzie wielkorządowym elekcja do kazimierskiej rady urzędującej nie odbyła się, a rajcom z roku 1566 przedłużono mandaty na rok 1567. Po tych dwóch kadencjach rajcowsko-burmistrzowskich ślad po rajcy Janie Jakubusowiczu zniknął.

Z księgi miejskiej Kazimierza zawierającej indeks rzeczowy wpisów do kazimierskich ksiąg radzieckich z lat 1530–1603:
fragment kopii wpisu elekcji rady urzędującej na rok 1566; wśród powołanych Jan Jakubusowicz –
zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 176, s. 204)
Z księgi miejskiej Kazimierza zawierającej indeks rzeczowy wpisów do kazimierskich ksiąg radzieckich z lat 1530–1603: fragment kopii wpisu elekcji rady urzędującej na rok 1566; wśród powołanych Jan Jakubusowicz – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 176, s. 204)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności