A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Deszcz

srebrny medal oznaczony numerem 8 przyznany 8 stycznia 1997 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXVIII/675/97)

Jan Deszcz

 

lekarz chirurg, współzałożyciel Hospicjum św. Łazarza w Krakowie

 

Z uroczystości wręczenia medalu i dyplomu 8 marca 1997 r. w Pałacu Wielopolskich. Jan Deszcz w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Jan Deszcz, lekarz chirurg, społecznik oddany idei hospicyjnej. Urodzony 20 czerwca 1918 r. w Pittsfield w stanie Massachusetts w USA. W 1920 r. rodzina reemigrowała i osiadła w podtarnowskich Wietrzychowicach. Po maturze w 1937 r. rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim – przerwane przez wojnę. Żołnierz Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, zabezpieczał medycznie operacje bojo- we. Po wojnie kontynuował studia, w latach 1947–1949 przewodniczył Bratniej Pomocy Studentów UJ. Po obronie dyplomu w 1949 r. pracował w szpitalu miejskim w Gliwicach, w 1953 r. w poradni chirurgicznej przy nowohuckim kombinacie, od 1954 r. w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie-Nowej Hucie, gdzie w latach 1966–1990 był ordynatorem oddziału chirurgii urazowej. Współzałożyciel działającego od 1996 r. Hospicjum św. Łazarza w Krakowie-Nowej Hucie (por. s. 628–629). Członek Zakonu Rycersko-Szpitalnego św. Łazarza z Jerozolimy, w którym został polskim wielkim przeorem. Wśród pacjentów zyskał miano współczesnego Judyma. Zmarł 15 marca 2003 r. w Krakowie; pochowany tamże na cmentarzu Podgórskim nowym.

Srebrny medal nr 8 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXVIII/675/97 podjętą 8 stycznia 1997 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wyróżnienie to zbiegło się z jubileuszem 50-lecia pracy lekarskiej uhonorowanego. Wręczenie medalu z dyplomem nastąpiło 8 marca 1997 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Reprodukcja dyplomu, wręczenie medalu i dyplomu przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK oraz laureat prezentujący odznaczenie.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności