Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Bogner

rajca 1395, 1397, 1398, 1400, 1402
burmistrz 1395, 1397, 1398, 1400, 1402

Johannes (Janush, Janusch) Bagner de Studenki

Przybysz z miejscowości Studzianki (być może z ziemi sandomierskiej, piotrkowskiej lub kozienickiej). Słodownik, piwowar, choć zapewne nie tylko, prowadził – jak wynika z licznych sporów, w jakie wchodził – rozleglejsze interesy. Pierwszy raz wzmiankowany jako opłacający podatki miejskie w roku 1394. W roku następnym został odnotowany już w składzie rady urzędującej. Był do niej powoływany jeszcze czterokrotnie, do roku 1402 włącznie. Później już nie jest wzmiankowany w źródłach. W latach 1407–1414 w księdze ławniczej odnotowywany był Jan ( Janusz) Bogner z żoną Staną, jest to jednak inna już postać, pochodząca z Krakowa.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1391–1402: fragment wpisu
dokumentującego wybór rajców na rok 1395, z Janem Bognerem w składzie – zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 4, s. 227)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1391–1402: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1395, z Janem Bognerem w składzie – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 4, s. 227)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska