Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub Weger

Rajca 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1442, 1443, 1444, 1446, 1448, 1450, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465
Burmistrz 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1442, 1443, 1444, 1446, 1448, 1450, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465

Jacobus (Jacubke) Wegir pensator

Mieszczanin krakowski, albo sprawujący funkcję zarządcy wagi miejskiej, albo noszący po przodkach przydomek z tą funkcją związany. Możliwe, że był spokrewniony z rajcą Pawłem Wegerem (nr 239). Jakub został odnotowany w aktach w latach 1433—1465. Do samorządu miejskiego wszedł w roku 1433, kiedy to objął urząd ławnika sądowego. W 1436 roku uzyskał powołanie do rady miejskiej, w której jest wzmiankowany przez prawie 30 lat, do roku 1465 włącznie. W tym okresie wielokrotnie wchodził do składu rady urzędującej i pełnił w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza, co odnotowano w księgach w latach 1436, 1457, 1464 i 1465. W roku 1450 roku wraz z rajcami Walterem Kezingerem (nr 228) i Konradem Langiem (nr 230) doprowadził do porozumienia między Bartłomiejem Grandenczem i Łukaszem Reynbogiem w sprawie dwóch okien, które Bartłomiej rozbił w domu Łukasza. Wraz z innymi urzędującymi rajcami przyjął w 1455 roku od Katarzyny, wdowy po Mikołaju z Miechowa, dom położony obok klasztoru Dominikanów. Jako burmistrz, wraz z rajcami Stanisławem Morsztynem (nr 232) oraz Marcinem Hoferem (nr 249), przyjął zeznania testamentowe między innymi: Mikołaja złotnika w 1464 roku i Marcina Brehnera w 1465 roku. W tej samej burmistrzowskiej roli rok później wraz z rajcą Janem Karnkowskim (nr 256) odebrał zeznanie testamentowe od Swiętochny, żony miedziownika. Zmarł po roku 1465.

Z księgi testamentów obejmującej lata 1427–1623 strony 82–83 z wpisem z 1465 roku, stwierdzającym, że we wtorek
po Bożym Ciele Marcin Brenner złożył zeznanie testamentowe w obecności rajców Jakuba Wegera, wówczas burmistrza,
Stanisława Morsztyna (nr 232) i Marcina Hofera (nr 249) – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 772, s. 82–83)
Z księgi testamentów obejmującej lata 1427–1623 strony 82–83 z wpisem z 1465 roku, stwierdzającym, że we wtorek po Bożym Ciele Marcin Brenner złożył zeznanie testamentowe w obecności rajców Jakuba Wegera, wówczas burmistrza, Stanisława Morsztyna (nr 232) i Marcina Hofera (nr 249) – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 772, s. 82–83)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska