Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub Ociesze

wójt 1636

                                  

(Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. rkps 1977/II, k. 20v)
(Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. rkps 1977/II, k. 20v)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska