A+ A A-
Tom:
strona:

István Kovács

tytuł honorowego obywatela nadany 21 maja 2003 roku

…w uznaniu zasług w upowszechnianiu kultury polskiej, wzmacnianiu tradycyjnego braterstwa węgiersko-polskiego… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVI/114/03)

István Kovács

 

historyk i dyplomata, pierwszy konsul generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie

 

Z uroczystości wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 5 czerwca 2003 r. w Pałacu Wielopolskich. István Kovács w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

István Kovács, węgierski dyplomata, historyk, pisarz, tłumacz literatury polskiej. Urodzony 19 sierpnia 1945 r. w Budapeszcie. W 1968 r. ukończył historię i polonistykę na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, w 1976 r. otrzymał stopień doktora na podstawie rozprawy o Norwidzie. Na tej uczelni był wykładowcą, prowadząc w latach 1981–1990 Katedrę Filologii Polskiej. Od 1995 r. prowadził utworzoną przez siebie Katedrę Polonistyki na Katolickim Uniwersytecie Petera Pazmaniya w Pillscsabie koło Budapesztu. W latach 2004–2011 współpracownik naukowy Instytutu Historii Węgierskiej Akademii Nauk. Autor wielu tomów poezji, esejów i monografii historycznych, w tym dotyczących historii Polski. Przełożył na język węgierski szereg dzieł literatury polskiej. W latach 1990–1994 radca ds. kultury Ambasady Węgier w Warszawie, w latach 1999–2003 organizował Konsulat Generalny Węgier w Krakowie i był jego pierwszym konsulem. Od 2012 r. członek zagraniczny Polskiej Akademii Umiejętności. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i złotym medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XVI/114/03 podjętą 21 maja 2003 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Paweł Pytko. Wręczenie dyplomu nastąpiło 5 czerwca 2003 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Uhonorowany i prezydent miasta z małżonkami, wystąpienie z mównicy prezydialnej Rady oraz podczas nieformalnego spotkania z uczestnikami uroczystości w Sali Kupieckiej Pałacu Wielopolskich.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności