A+ A A-
Tom:
strona:

HONOROWI OBYWATELE KRAKOWA (Z PODGÓRZEM) I LAUREACI MEDALU „CRACOVIAE MERENTI” „W BRĄZIE I MARMURZE” - Na epitafiach

Na epitafiach

Powyżej epitafium Józefa Dietla, honorowego obywatela Krakowa z 1861 r., dzieło Michała Korpala, ufundowane przez rodzinę po 1878 r., eksponowane w uniwersyteckiej kolegiacie św. Anny. Treść inskrypcji: Czci i Pamięci / Dra JÓZEFA DIETLA / KAWALERA ORDERÓW FRANCISZKA JÓZEFA i ŻE- LAZNEJ KORONY / KOMANDORA ORDERU GRZEGORZA VII. / PROFESORA I REKTORA UNIW. JAGIELL., / którego staraniem język ojczysty w wykładach przywrócony. / Dyrektora Kliniki chorób wewnętrznych, Członka czynnego i Dyrektora Wydziału przyrodn. / Akademii Umiejętności w Krakowie, / Prezesa i Członka honorowego licznych Towarzystw lekarskich, / naukowych i humanitarnych w kraju i za granicą, / Wskrzesiciela zdrojowisk krajowych, / Autora wielu cennych dzieł lekarskich i pedagogicznych / i t.d. i t.d. / Posła na Sejm kraj., Członka Izby Panów austr. Rady Państwa, / pierwszego Prezydenta miasta Krakowa po objęciu samorządu, / Męża nieskazitelnego charakteru, wielkiej wiedzy i miłości ojczyzny. / * 1804 r. † 1878 r. / WDZIĘCZ- NA RODZINA NAPIS TEN POŚWIĘCA.

Poniżej epitafium Jana Matejki, honorowego obywatela Krakowa z 1882 r., ufundowane przez miasto Kraków w 1897 r., autorstwa Cypriana Godebskiego, wmurowane w ścianę południowej nawy bazyliki Mariackiej w Krakowie, pod renesansowym gankiem. Treść inskrypcji: PAMIĘCI / JANA MATEJKI / UR. D. 30 LIPCA R.P. 1838 – D. 1 LISTOPADA R.P. 1893 / RADA MIASTA KRAKO- WA / POMNIK TEN POŁOŻYŁA W R.P. 1897 / WIELKI MALARZ I OBYWATEL / Z PODNIOSŁEJ DUSZY I GORĄCEGO SERCA / POTĘŻNE CZERPAŁ NATCHNIENIA / UŚWIETNIŁ PRZESZŁOŚĆ POLSKI I IMIĘ NARODU / ŻYCIEM PRACĄ MODLITWĄ SŁUŻYŁ BOGU I OJCZYŹNIE.

 

 

 

Powyżej epitafium Władysława Czartoryskiego, honorowego obywatela Krakowa z 1880 r., z kaplicy Czartoryskich w katedrze na Wawelu – dzieło Antoniego Madeyskiego powstałe w okresie międzywojnia. Na płycie napis: PAMIĘCI KSIĘCIA WŁADYSŁAWA CZARTORYSKIEGO / SYN ADAMA I ANNY Z KS. SAPIEHÓW, URODZONY W WARSZAWIE 1828 R. / W MŁODOŚCI PRZY OJCU PÓŹNIEJ SAM STRAŻNIK, RZECZNIK, OBROŃCA / SPRAWY POLSKIEJ U ZACHODNICH RZĄDÓW I LUDÓW. W DOJ- RZAŁYM WIEKU / TWÓRCA BIBLIOTEKI I MUZEUM SWEGO IMIENIA I ORDYNACYI NA / SIENIAWIE, TEJ KAPLICY ODNOWI- CIEL ŻONATY Z MARYĄ AMPARO HR. / VISTA ALEGRE W DRU- GIEM MAŁŻEŃSTWIE Z KSIĘŻNICZKĄ MAŁGORZATĄ / ORLE- AŃSKĄ UMARŁ W PARYŻU 1894 R. POCHOWANY W SIENIAWIE / MIŁOŚCIĄ OJCZYZNY, POŚWIĘCENIEM RÓWNY NAJLEPSZYM ZE SWOICH / PRZODKÓW, BOGU I OJCZYŹNIE SŁUŻYŁ WIER- NIE, GORLIWIE, WYTWALE.

Poniżej epitafium Henryka Kieszkowskiego, honorowego obywatela Krakowa z 1886 r., z bazyliki Dominikanów pw. Św. Trójcy w Krakowie – dzieło Zygmunta Langmana z pierwszej dekady XX w. Na płycie napis: HENRYK KRZYWDA KIESZKOWSKI / * 1821 † 1905 / DYREKTOR TOWARZYSTWA WZAJEM. UBEZPIECZEŃ / W KRAKOWIE I TEJ INTYTUCJI KURATOR / HONOROWY OBYWATEL MIASTA KRAKOWA E.T.C. / MĄŻ PEŁEN BOJAŹNI BOŻEJ I MIŁOŚCI OJCZYZNY / CZCZONY PRZEZ WSZYSTKICH PRZEZ NAJBLIŻSZYCH / UWIELBIANY POZOSTAWIŁ W SPADKU SWYM / DZIECIOM I WNUKOM WDZIĘCZNOŚĆ KRAJU / ZA OWOCNĄ CAŁEGO ŻYCIA PRACĘ I NAJWZNIOŚ- / LEJSZY PRZYKŁAD DO NAŚLADOWANIA.

 

 

 

Powyżej epitafium Władysława Żeleńskiego, honorowego obywatela Krakowa z 1912 r., wmurowane w ścianę południowej nawy bazyliki Mariackiej. Treść inskrypcji: WŁADYSŁAW Z ŻELANKI / ŻELEŃSKI / *1835 R. W GROTKOWICACH / † 23. I. 1921. R. W KRAKOWIE / KOM- POZYTOR, PIEŚNIARZ, TWÓRCA OPER / DŁUGOLETNI DYREKTOR KONSERWATORIUM / KRAKOWSKIEGO, PRZODOWAŁ KILKU / POKOLENIOM MUZYKÓW POLSKICH / GORĄCO MIŁOWAŁ SZTUKĘ, OJCZYZNY BYŁ / CHWAŁĄ, KOŚCIOŁA WIERNYM SYNEM. Niżej zbliżenie wizerunku Władysława Żeleńskiego z tego epitafium.

Poniżej popiersie kard. Adama Stefana Sapiehy, honorowego obywatela Krakowa z 1937 r., dzieło Jadwigi Horodyńskiej z 1967 r., eksponowane w katedrze na Wawelu w lewym ambicie – zbliżenie popiersia i widok ogólny. Na cokole łacińska inskrypcja, w tłumaczeniu: ADAM STEFAN KARDYNAŁ SAPIEHA, METROPOLITA KRAKOWSKI, URODZONY 1867, KONSEKROWANY 1911 PRZEZ PAPIEŻA PIUSA X, ZMARŁY 1951. „DZIELNY, MĘŻ- NY I NIGDY NIE ZŁAMANY STRACHEM, KTÓREGO POSTAWA BYŁA PRZEJAWEM ODWAŻNEJ RADOŚCI NIE TYLKO DLA POLAKÓW, ALE I DLA CAŁEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA”. (PIUS XII PAPIEŻ).

 

 

Powyżej epitafium ks. bp. Władysława Bandurskiego, honorowego obywatela Krakowa z 1932 r., ufundowane przez krakowskie środowisko piłsudczykowskie, wmurowane w krużgankową ścianę Kaplicy Loretańskiej przy kościele Kapucynów w Krakowie.

 

Obok epitafium poświęcone ks. bp. Albinowi Małysiakowi, honorowemu obywatelowi Krakowa z 2005 r., wmurowane przy kościele św. Salwatora w Krakowie. Na tablicy zapisano m.in.: LEGENDA POLSKIEGO DUCHOWIEŃSTWA […] NIEZŁOMNY KAPŁAN I PATRIOTA / SPRAWIEDLIWY WŚRÓD / NARODÓW SWIATA / HONOROWY OBYWATEL / MIASTA KRAKOWA.

 

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności